Α.Δ. Αττικής: Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σχετικό αρχείο:
Αποφ. 47983/17835/9.6.2017 (Β´ 2150) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: