Δ/νση Δασών Μεσσηνίας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

anartisi_messinias

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών 274 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας, σύμφωνα με νέα απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας.

Πιο αναλυτικά, η αριθ. 143437/27.6.2017 (ΑΔΑ: Ω6Μ3ΟΡ1Φ-Ψ27) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε τις αρ. 7096/13.01.2017, αρ. 72192/30.03.2017 & αρ. 88420/27.04.2017 αποφάσεις μας κατά το μέρος που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 23.01.2017 ημέρα Δευτέρα.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 27.07.2017, ημέρα Πέμπτη».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 7096/13.01.2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 30.06.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: