Δ/νση Δασών Ξάνθης: 3η τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη Τ.Δ. Ξάνθης

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ξάνθης με την οποία τροποποιείται η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την 1622/10-02-2017 απόφαση κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Ορίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4478/2017, είναι η 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη για όλους τους ενδιαφερόμενους συμπεριλαμβανομένων και των μονίμως κατοικούντων  ή διαμενόντων στην αλλοδαπή.

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1622/10-02-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθμ. 6729/30-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ2ΩΟΡ1Υ-Π0Π) 3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1622/10-02-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικού διαμερίσματος Ξάνθης δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’
Αριθμ. 1622/10-02-2017 απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη του Τ.Δ. Ξάνθης Δήμου Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Για θέαση των Δασικών Χαρτών πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 30.06.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: