Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πρέβεζας

das_xartis_prevezas

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του συνόλου της δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας με την οποία τροποποιείται για τρίτη φορά η απόφαση ανάρτησης.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την 10884/26-1-2017 όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία αρχίζει την 9η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 27η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη».
Η καταληκτική ημερομηνία αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της Χώρας, όσο και τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 10884/26-1-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 91051/03.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΜΤΩΟΡ1Γ-4ΒΧ) Τρίτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
Αριθ 10884/26-1-2017 απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓKΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: