Δασικοί χάρτες: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου

Στη νέα εγκύκλιο για τους δασικούς χάρτες που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού Σ. Φάμελλου αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου στο φύλλο της Τετάρτης 5 Ιουλίου 2017. Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα, ολόκληρο το ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας. Για πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα δασικών χαρτών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) και στη δασική υπηρεσία της περιοχής τους.

Δασικοί χάρτες: «Σώστε» τα λάθη – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου

Πρόδηλα σφάλματα, αιτήματα εξαγοράς και επεξεργασία αντιρρήσεων είναι μερικά από όσα εξηγεί το υπουργείο Περιβάλλοντος στις οδηγίες που στέλνει προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, 22 ημέρες μόλις πριν λήξει και η τελική προθεσμία παράτασης.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως εκκρεμεί ακόμη, έξι μήνες μετά, το χρηστικό εγχειρίδιο που είχε «υποσχεθεί» το ΥΠΕΝ στους πολίτες και θα αποσαφήνιζε τα γκρίζα σημεία των χαρτών. Ωστόσο, με τις συγκεκριμένες οδηγίες που απεστάλησαν στις Διευθύνσεις Δασών επισημαίνεται η ακριβής διαδικασία.

Στο διά ταύτα και αναφορικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΚΧΑ, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει πως υπάρχει συγκεκριμένη σειρά εξέτασης. Για παράδειγμα, αν για την ίδια έκταση απαιτείται και πρόδηλο σφάλμα και αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης και αντίρρηση – η σωστή σειρά που πρέπει να δουν οι δασικές υπηρεσίες είναι η εξής: το αίτημα για πρόδηλο σφάλμα, η αντίρρηση με αιτιολογικό το πρόδηλο σφάλμα, η αντίρρηση με παράλληλο αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης υπαγόμενο στον ΟΣΔΕ και καταληκτικά το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης των άρθρων 47 και 47Β ν. 998/1979.

Να τονίσουμε, όμως, πως το αίτημα για υπαγωγή σε πρόδηλο σφάλμα δεν υποκαθιστά την αντίρρηση επί του θεματικού περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Στις περιπτώσεις, τώρα, που το ανωτέρω αίτημα γίνει δεκτό από τη Δ/νση Δασών, η διαδικασία ορίζει τη σύνταξη υπομνήματος, που προωθείται στην ΕΠΕΑ, ώστε αυτή να επικυρώσει με σχετική απόφασή της. Από την άλλη πλευρά, αν δεν γίνει δεκτό, η Δ/νση Δασών απαντά στον ενδιαφερόμενο για την απόρριψη του αιτήματος. Να υπενθυμίσουμε πως αν η αίτηση αποδειχτεί πράγματι ως πρόδηλο σφάλμα, το ειδικό τέλος αντιρρήσεων που καταβλήθηκε επιστρέφεται στο δικαιούχο. Πάντως, για τους πολίτες που δεν είναι σίγουροι για την πορεία της αίτησης, συνιστάται υποβολή αντίρρησης. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι Δ/νσεις Δασών έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν αυτεπάγγελτα περιπτώσεις που διαπιστώνονται πρόδηλα σφάλματα.

Οσον αφορά τις πράξεις χαρακτηρισμού, οι οποίες όμως δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες, διότι εκκρεμούσε η διαδικασία δημοσιότητας – τώρα (δηλαδή μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών) θεωρούνται ως εκκρεμείς υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις αντιμετωπίζονται και οι προσφυγές κατά των πράξεων χαρακτηρισμού και οι αντιρρήσεις που αφορούν τις παραπάνω εκτάσεις, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς.

Για τις αναδασώσεις και τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε εκτάσεις εμβαδού μικρότερου ή ίσου των τεσσάρων στρεμμάτων, το ποσό της δαπάνης ορίζεται από το γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή Μ επί το σταθερό ποσό των 35 ευρώ ανά στρέμμα. Ωστόσο, για τις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος μιας επέμβασης υποχρεώνεται να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή δασοτεχνικά έργα (λόγω μη εξεύρεσης αντίστοιχης με την επέμβαση έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση), το κόστος της δαπάνης που θα τον επιβαρύνει για τις παραπάνω εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της δαπάνης αναδάσωσης.

Να υπενθυμίσουμε πως ο καθορισμός της αντικειμενικής αξίας της έκτασης (για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα εξαγοράς) γίνεται από την οικεία ΔΟΥ.

Μειωμένη κίνηση πολιτών

Μειωμένο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών στην υποβολή αντιρρήσεων των δασικών χαρτών και αυτό γιατί, όπως σημειώνουν πηγές στον Ελεύθερο Τύπο, η παράταση που δόθηκε από ΥΠΕΝ φαίνεται να έδωσε αναβλητικό χαρακτήρα στους ιδιοκτήτες. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι αρχικά υπέβαλαν αντίρρηση σε δασολόγο -ωστόσο μέχρι σήμερα δεν επέστρεψαν για να καταβάλουν το χρηματικό ποσό που προβλεπόταν.

Ιδια κατάσταση φαίνεται να επικρατεί και στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, στις οποίες επίσης το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αρκετά μειωμένο.

Μαρίνα Ξυπνητού
mxipnitou@e-typos.com
Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου ΤύπουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: