Το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία

Η ΕΕ προσφέρει ένα πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, της άγριας πανίδας και της φύσης που είναι μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, μετά τη διενέργεια «ελέγχου καταλληλότητας» στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, ένα νέο σχέδιο δράσης αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την προστασία της φύσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων και την επίτευξη οικονομικών οφελών. 

Το νέο σχέδιο δράσης προβλέπει 15 δράσεις για την ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τη φύση, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους όσον αφορά τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία.

Το σχέδιο έπεται του «ελέγχου καταλληλότητας» που διενεργήθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσον η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση επιτελεί το έργο της. «Πραγματοποιήσαμε διεξοδική επανεξέταση αυτών των οδηγιών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι κατάλληλες για τον σκοπό τους», εξήγησε ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας, Frans Timmermans. «Τώρα φροντίζουμε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για την προστασία και τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ευρώπης».

Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τέσσερις τομείς προτεραιότητας: τη βελτίωση της καθοδήγησης και των γνώσεων, καθώς και της συνοχής ανάμεσα στην προστασία της φύσης και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες· την ανάπτυξη της πολιτικής εμπλοκής μέσα από τη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και με τους ιδιοκτήτες γης και τους νέους· την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της αύξησης κατά 10 % όσον αφορά το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, καθώς και των κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις· τέλος, την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και των Ευρωπαίων σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή έχει ήδη εκπληρώσει μία από τις δεσμεύσεις της καθώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανακήρυξαν από κοινού την 21η Μαΐου ως την ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000.

«Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει φιλόδοξες βελτιώσεις όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση», εξήγησε ο κ. Karmenu Vella, ευρωπαίος επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας. «Με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, αποδίδουμε εύσημα σε αυτό το μοναδικό δίκτυο και την αξία του για τους ανθρώπους και την οικονομία μας».

Εκατοντάδες τοπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες δικτύωσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη για τον εορτασμό της Ημέρας Natura 2000. Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης τον επόμενο γύρο Ευρωπαϊκών Βραβείων Natura 2000, που είναι ειδικά αφιερωμένος στην επιβράβευση της αριστείας στη διαχείριση του δικτύου και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το δίκτυο Natura 2000. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους αποτελούν τη βάση για το δίκτυο Natura 2000, το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Η βασική αρχή είναι να συνδυαστεί η διατήρηση της φύσης με βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες, και κυρίως να συμμετάσχουν ο τοπικός πληθυσμός και οι κοινότητες στην προστασία των φυσικών πόρων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το δίκτυο Natura 2000 συμβάλλει μεταξύ 1,7 και 2,5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ, μέσω μιας σειράς υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποθήκευση άνθρακα, ο καθαρισμός του νερού, η επικονίαση και ο τουρισμός.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d