Μελλοντικές διατάξεις για τους δασικούς χάρτες

Σύμφωνα με την συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών (Τεκμηρίωση Νο. 4 – 19 Ιουλίου 2017), που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναμένονται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες, όπως αναφέρεται, εξυπηρετούν επιπρόσθετα την υλοποίηση του έργου:

  • Κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά την πρόσληψη δασικών υπαλλήλων για 8 μήνες στη δασική υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών.
  • Υπουργική απόφαση (Υ.Α.) για την παράταση της δυνατότητας εξαγοράς εκτάσεων έως τον Αύγουστο 2018.
  • Οποιαδήποτε νέα διάταξη χρειαστεί για το έργο των Επιτροπών Εξέτασης των Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Όσο αφορά την πρόσληψη δασικών υπαλλήλων για 8 μήνες στη δασική υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου των δασικών χαρτών,  πρόκειται προφανώς για την πρόβλεψη του ν. 4467/2017 ( παρ. 2 του άρθρου 5), σύμφωνα με την οποία, μπορεί κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων να προσλαμβάνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προσωπικό για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δασών στο έργο των δασικών χαρτών. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από την Ε.Κ.ΧΑ. κατόπιν προηγούμενης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζεται η συγκεκριμένη ειδικότητα, ο αριθμός του προσωπικού και ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων. Το προσωπικό αυτό δύναται να διατίθεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής μονάδας.

Για την παράταση της δυνατότητας εξαγοράς εκτάσεων έως τον Αύγουστο 2018, με χθεσινή εγκύκλιο του αν. ΥΠΕΝ δόθηκε παράταση έως και την 31η Αυγούστου 2017 μόνο για την κατάθεση των τοπογραφικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για «τακτοποίηση» γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στις περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών (ΕΔΩ). Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης παραμένει, μιας και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με εγκύκλιο, μέχρι την 27η Ιουλίου 2017. Μένει τώρα να δούμε εαν θα εκδοθεί και η απαραίτητη ΥΑ για την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς ή χρήσης αγροκτημάτων σε  δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στις περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Για τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών, σε ορισμένες περιοχές το έργο τους προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο (εξέταση χιλιάδων υποθέσεων) και ως εκ τούτου θα προκύψει ανάγκη για τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 21.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: