4η τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πρέβεζας

das_xartis_prevezas

 

Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του συνόλου της δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, της Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας με την οποία τροποποιείται για τέταρτη φορά η απόφαση ανάρτησης.

Το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης αναφέρει τα εξής:

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθ. 112234/7-8-2017 (ΑΔΑ:7ΜΤ4ΟΡ1Γ-9Ι3) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθ. υπ. αριθ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, ο δασικός χάρτης για την Δ.Κ. Πρέβεζας, ως προς το τμήμα που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, ξεκίνησε την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία αφορά τόσο διαμένοντες στο εσωτερικό της Χώρας όσο και τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 10884/26-1-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας.

 

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 112234/7.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΤ4ΟΡ1Γ-9Ι3) Τέταρτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.’’
Αριθ 10884/26-1-2017 απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.08.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓKΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: