Αριστεία και ισότητα στα δάση

Αριστεία και ισότητα στα δάση

Δημήτριος Η. Παπαστερίου,
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η πρόσφατη (2016-2017) νομοθετική παραγωγή για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις μπορεί να εξετασθεί υπό το πρίσμα της «αριστείας» και υπό το πρίσμα της «ισότητας». Πρόκειται για δύο έννοιες-θεσμούς, που ενυπάρχουν στην αξία του ανθρώπου, όπως αυτή προστατεύεται από το άρθρο 2, παρ. 1, Συντ και όπως αυτές ενυπάρχουν ως σύνθεση στην προσωπικότητά του, κατά το άρθρο 5 Συντ.

Σύμφωνα με το κείμενο του άρθρου 2, παρ. 1, Συντ, «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας».

Κατά το άρθρο 5, παρ. 1, Συντ, «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Η υποχρέωση αυτή σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου επιβάλλεται σε όλα τα πολιτειακά όργανα, ανεξάρτητα αν ανήκουν στη νομοθετική, εκτελεστική ή δικαστική εξουσία.

Η «αριστεία» και η «ισότητα» εντάσσονται στην παραπάνω υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, όχι ως αντίθετοι πόλοι, αλλά κυρίως και πρωτίστως ως ουσιαστική και λειτουργική σύνθεση, την οποία καλούνται να υλοποιήσουν όλα τα πολιτειακά όργανα.

Η «αριστεία» στη νομοθετική δασική παραγωγή επιβάλλει την ορθή αξιολόγηση των υπαρκτών και προτεινόμενων λύσεων για τη συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και την επιλογή εκείνης της λύσης που θα συμβάλλει στην ασφάλεια του δικαίου και στην ασφάλεια των συναλλαγών.

Η «ισότητα» στη νομοθετική δασική παραγωγή επιβάλλει διαχρονικά και διατοπικά την προώθηση λύσεων που καλούνται να εφαρμοσθούν, προκειμένου να προστατεύεται άμεσα και αποτελεσματικά το περιβάλλον και ειδικότερα το δασικό περιβάλλον. Ισότητα δε σημαίνει αποδοχή τόσο σύννομων όσο και έκνομων πραγματικών καταστάσεων, όταν η «χρεία» το αναζητεί.

Η μη παραβίαση του Συντάγματος και η μη προσβολή των χρηστών ηθών βρίσκουν εύφορο κλίμα στην αριστεία και στην ισότητα. Αντίθετα, οι παραβιάσεις του Συντάγματος και οι προσβολές των χρηστών ηθών δεν είναι καλοί οιωνοί για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές.

.
.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 13.08.2017

.
ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

1 reply

  1. “Ισότητα δε σημαίνει αποδοχή τόσο σύννομων όσο και έκνομων πραγματικών καταστάσεων, όταν η «χρεία» το αναζητεί.”
    Πολύ χρήσιμη η άποψη αυτή του κ. Παπαστερίου, για να υπερβούμε καυτά προβλήματα κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: