Σημαντικές αλλαγές στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και η πληθυσμιακή έκρηξη του αγριόχοιρου δεν άφησαν ανεπηρέαστες τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (ΕΚΠ) που τελούν υπό τη διαχείριση των Δασικών Υπηρεσιών.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ καθορίζονται νέα ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικών αδειών θήρας εντός ΕΚΠ, νέες ελάχιστες τιμές θηρευθέντων θηραμάτων, με σημαντική μείωση σε ορισμένες περιπτώσεις και παρέχονται πιο ευέλικτες επιλογές όσον αφορά τον αριθμό των ημερών κυνηγιού. Με την μείωση του κόστους κυνηγιού στις ΕΚΠ, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω τις οικονομικής κρίσης, οι αρμόδιες δασικές αρχές ευελπιστούν ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των κυνηγετικών εισόδων.

Η αύξηση της ζήτησης για τις ΕΚΠ των Δασικών Υπηρεσιών, με την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων τους, θα καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη λειτουργία τους και ταυτόχρονα θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Επιπρόσθετα, η μείωση του κόστους κυνηγιού στις ΕΚΠ, θα παράσχει κίνητρα αύξησης της κάρπωσης του αγριόχοιρου στις ΕΚΠ έτσι ώστε να μειωθούν οι πληθυσμοί του και κατ΄ επέκταση οι ζημιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες λόγω της σημαντικότατης αύξησης της πληθυσμιακής πυκνότητας και της γεωγραφικής κατανομής του.

Προκειμένου να υπάρξει μια βάση για τη διαμόρφωση ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής στις ΕΚΠ που τελούν υπό τη διαχείριση των ∆ασικών Υπηρεσιών, καθορίζονται τα νέα ελάχιστα τέλη έκδοσης ειδικής άδειας θήρας εντός ΕΚΠ ως εξής:

  • Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος του διοικητικού ορίου τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 2,00 € για μία (1) είσοδο ή 8,00 € για πέντε (5) εισόδους ή 15 € για δέκα (10) εισόδους. Με το προηγούμενο καθεστώς, σε ορισμένες ΕΚΠ, η ειδική άδεια θήρας κόστιζε 17,00 € και ίσχυε υποχρεωτικά για δέκα εισόδους.

  • Για τους μόνιμους κατοίκους του Νομού 3,00 € για μία (1) είσοδο ή 14,00 € για πέντε (5) εισόδους ή 25,00 € για δέκα (10) εισόδους. Με το προηγούμενο καθεστώς, σε ορισμένες ΕΚΠ, η ειδική άδεια θήρας κόστιζε 25,40 € και ίσχυε υποχρεωτικά για δέκα εισόδους.

  • Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων Κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 5,00 € για μία (1) είσοδο ή 20,00 € για πέντε (5) εισόδους ή 35,00 € για δέκα (10) εισόδους. Με το προηγούμενο καθεστώς, σε ορισμένες ΕΚΠ, η ειδική άδεια θήρας κόστιζε 38,20 € και ίσχυε υποχρεωτικά για δέκα εισόδους.

  • Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων Κρατών πλην Ε.Ε. 50,00 ΕΥΡΩ για δύο (2) εισόδους.

  • Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αντίστοιχα για τα θηρευθέντα θηράματα καθορίζονται ως ελάχιστες τιμές οι αναγραφόμενες στον παρακάτω πίνακα:

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι κατά την περσινή κυνηγετική περίοδο (2016-17) η τιμή του αγριογούρουνου στην Ε.Κ.Π. Όσσας ήταν 102,78 € για τους κυνηγούς που κατοικούν εντός της ΕΚΠ, 132,08 € για τους κυνηγούς του Νομού, 176,11 € για τους κυνηγούς εκτός Νομού κ.λπ. και 352,18 € για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, ο τελικός καθορισμός των τελών έκδοσης ειδικής άδειας θήρας και καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες καθορίζονται με τα ετήσια προγράμματα θήρας με βάση τα παραπάνω και μπορούν να προσαρμόζονται προς τα άνω ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση και με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών και της μεγιστοποίησης τόσο των ωφελειών των τοπικών οικονομιών όσο και των εσόδων των ίδιων των Ε.Κ.Π. με την αύξηση του κυνηγετικού τουρισμού.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 154568/2102/10-8-2017 (7ΓΟΨ4653Π8-63Λ) Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες

.
dasarxeio.com | 21.08.2017

Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2017-2018


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: