Ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος SEEMLA

Στα μέσα της υλοποίησης του προγράμματος SEEMLA (Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands – Αειφορική αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020, άρχισαν να φαίνονται τα αποτελέσματά του: στις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Γερμανία και Ουκρανία) αξιολογήθηκαν οριακές γαίες και εγκαταστάθηκαν πιλοτικές περιοχές μελέτης. Εργαλεία GIS έχουν αναπτυχθεί και μια έκδοση επίδειξης είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας (www.seemla.eu). Η ανάπτυξη της εφαρμογής συνεχίζεται και θα ενημερώνεται τακτικά.

Στο ενημερωτικό δελτίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα (αρ. 3), υπάρχει πληροφόρηση:

  • για την τρέχουσα κατάσταση του έργου,
  • σχετικά με εκδηλώσεις (ημερίδες, εκθέσεις και εθνικά και διεθνή συνέδρια). Το SEEMLA συμμετείχε, π.χ. στην 25η EUBCE στη Στοκχόλμη, το LIGNA 2017 στο Ανόβερο ή την Ετήσια Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Γεωεπιστημονικής Ένωσης στη Βιέννη και
  • επερχόμενα γεγονότα κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2017. Π.χ. το συνέδριο βιοοικονομίας στη Στουτγάρδη ή τη συνάντηση των εταίρων με παράλληλη ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (τέλη Νοεμβρίου).

Δείτε όλο το ενημερωτικό δελτίο στα αγγλικά (http://www.seemla.eu/wp-content/uploads/2017/07/SEEMLA-Newsletter-3.pdf).


Σχετικά με το πρόγραμμα SEEMLA

Ο βασικός στόχος του, χρηματοδοτούμενου από τον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020», ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA (ακρωνύμιο για την «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»), είναι η καθιέρωση κατάλληλων καινοτόμων στρατηγικών για τη χρήση της γης, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη παραγωγή ενέργειας από φυτικό υλικό σε οριακές γαίες, με παράλληλη βελτίωση των εν γένει υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Η χρήση των οριακών γαιών θα μπορούσε να συνεισφέρει στην εξομάλυνση του ταχέως αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής βιομάζας, σε αρόσιμες γαίες.

Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρία κύρια αντικείμενα: (α) στην προώθηση της μετατροπής των οριακών γαιών για την παραγωγή βιοενέργειας, μέσω της άμεσης δραστηριοποίησης γεωργών και δασοκτημόνων, (β) την ενδυνάμωση των τοπικών, μικρής κλίμακας, αλυσίδων εφοδιασμού και (γ) την προώθηση φυτειών βιοενεργειακών ειδών στις οριακές γαίες.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων-FNR (Γερμανία) και εταίροι είναι το Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ερευνών- IFEU (Γερμανία), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βρανδεμβούργου Cottbus- Senftenberg (Γερμανία), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Δ.Π.Θ. (Ελλάδα), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Α.Δ.Μ.Θ. (Ελλάδα), το Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλων της Εθνικής Ακαδημίας Αγροτικών Επιστημών (Ουκρανία), η Εταιρεία SALIX Energy (Ουκρανία) και η Περιβαλλοντική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Legambiente Onlus (Ιταλία).ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: