Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε περιοχές του Δ. Κύμης Αλιβερίου

Στον καθορισμό χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών – ερευνητών) σε περιορισμένες εκτάσεις του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προχώρησε το Δασαρχείο Αλιβερίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του.

Πιο συγκεκριμένα, στις παρακάτω τέσσερις περιοχές του Δήμου Κύμης Αλιβερίου:

Περιοχή [1]: «Κακουλί – Πηγή Βασιλικής» Τ.Κ. Αυλωναρίου – Αχλαδερής Δ.Ε. Αυλώνος,

Περιοχή [2]: «Πλατύ» Τ.Κ. Παρθενίου – Θαρρουνίων Δ.Ε. Ταμυνέων,

Περιοχή [3]: «Αποκάλυψη» Τ.Κ. Αγ. Λουκά – Γαβαλά Δ.Ε. Ταμυνέων,

Περιοχή [4]«Καθούμενη» Τ.Κ. Ζαράκων – Κόσκινων Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης -Αλιβερίου,

τα όρια των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική απόφαση και απεικονίζονται στα αποσπάσματα χαρτών ΓΥΣ που την συνοδεύουν, επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και υπό την τήρηση συγκεκριμένων όρων και περιορισμών.

Σκοπός του καθορισμού χωρών εκγύμνασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών, κατόχων κυνηγετικών σκύλων, η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αυξανόμενης γεωργοκτηνοτροφικής και οικιστικής πίεσης και αυτής κατά των υπαρχόντων θηραμάτων, καθώς και την αποφυγή ερίδων μεταξύ κυνηγών, κατοίκων της υπαίθρου και γεωργοκτηνοτρόφων.

Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των χωρών εκγύμνασης που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των όρων και περιορισμών, επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και τιμωρείται από διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σχετικό αρχείο:
Απόφ. ΣυντΑποκΔιοίκ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Αριθμ. Πρωτ. 2120/132795/22.8.2017 Δ.Α.Δ. 3/2017 (Β΄ 3070) Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (4) τέσσερις περιοχές , σε περιορισμένες εκτάσεις, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς:
1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι τους- κύριοι τους-συνοδοί τους- φυλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κ.λπ.
5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6. Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλεισμένων από την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών.
7. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους.
8. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
9. Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Αλιβερίου και Περιχώρων και Κύμης οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη τους και υποχρεούνται να τοποθετήσουν ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότητας των με δικές τους δαπάνες και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλιβερίου.

Περιγραφή Ορίων

Περιοχή [1] «Κακουλί – Πηγή Βασιλικής» Τ.Κ Αυλωναρίου – Αχλαδερής Δ.Ε. Αυλώνος Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 8.223 στρ.
cf801Η αφετηρία του είναι διασταύρωση του ασφαλτόδρομου Συκιών – Αυλωναρίου με ασφαλτόδρομο που οδηγεί στην Ιερά Μονή Καρυών, πλησίον ποιμνιοστασίου (Ευαγ. Κιούκη), σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση ΒΑ ακολουθεί ασφαλτόδρομο μέχρι την Ι.Μ. Καρυών και συνεχίζει με χωματόδρομο σε απόσταση 1.200μ. μέχρι να συναντήσει κανάλια, σημείο 2. Από εκεί ακολουθεί αυτήν με κατεύθυνση Β και μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο που διέρχεται από το παρεκκλήσι Αγ. Γεωργίου Αχλαδερής και κατευθύνεται προς Πηγή Βασιλικής, σημείο 3. Από εκεί με κατεύθυνση Β ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Χάνια Αλωναρίου – Οκτωνιάς με τον δρόμο που οδηγεί στην Ι.Μ. Αγ. Χαραλάμπους, σημείο 4. Από εκεί με κατεύθυνση ΝΔ ακολουθεί αυτόν για απόσταση 1800μ. περίπου, σημείο 5. Εν συνεχεία με κατεύθυνση ΝΑ ακολουθεί χωματόδρομο για απόσταση 1.200μ., σημείο 6 και μετά με κατεύθυνση ΝΔ μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτόδρομο Συκιών – Αυλωναρίου, σημείο 7. Τέλος, συνεχίζει με κατεύθυνση Ν και καταλήγει στο σημείο 1, την αφετηρία του.
– Δεξιά της οριογραμμής εκτείνεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής -θηραμάτων του ορεινού όγκου Αυλωναρίου – Οκτωνιάς – Αχλαδερής. (αριθμ. 79409/3058/29.6.1988) Υπουργική Απόφαση(Β΄ 499),σε μέση απόσταση 1.Km.
– Βόρεια της οριογραμμής εκτείνεται η Ζώνη Διάβασης (Ζ.Δ.) της περιοχής κάμπου Αυλωναρίου – Οριού – Οκτωνιάς – Οξυλίθου κ.λπ. (αριθμ. 175099/3472/10.7.1979) Υπουργική Απόφαση(Β΄750) με την οποία και εφάπτεται.

Περιοχή [2]«Πλατύ» Τ.Κ. Παρθενίου – Θαρρουνίων Δ.Ε. Ταμυνέων Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 3.716 στρ.
p2Η αφετηρία του είναι η διασταύρωση της Δημοτικής Οδού Αλιβερίου -Παρθενίου με τον χωματόδρομο που οδηγεί στον οικισμό των Παραμεριτών, σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση Β, ΒΑ ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι το ποιμνιοστάσιο (Παλόγου), κόμβος χωματόδρομων, σημείο 2. Εν συνεχεία με κατεύθυνση Β, ΒΔ διασχίζει την περιοχή «Πλατύ» μέχρι το πηγάδι, σημείο 3. Από εκεί με κατεύθυνση Ν, ΝΔ μέχρι την διασταύρωση πριν τον οικισμού Παναγιά πλησίον του γηπέδου, σημείο 4. Μετά συνεχίζει με κατεύθυνση Ν (ΝΔ και ΝΑ) μέχρι να συναντήσει την Δημοτική Οδό Παναγιάς – Παρθενίου, – Αλιβερίου σημείο 5. Ακολουθεί αυτήν με κατεύθυνση Ν έως τα όρια του Οικισμού Παρθενίου, σημείο 6. Από εκεί με κατεύθυνση Β ακολουθεί χωματόδρομο για 140μ. όπου συναντά κανάλια και με κατεύθυνση Ν συνεχίζει κατά μήκος αυτής μέχρι να συναντήσει την Δημοτική Οδό Αλιβερίου -Παρθενίου σημείο 7. Τέλος, με κατεύθυνση Α συνεχίζει επί αυτής μέχρι να συναντήσει το σημείο 1, την αφετηρία του.

Περιοχή [3]: «Αποκάλυψη» Τ.Κ. Αγ. Λουκά – Γαβαλά Δ.Ε. Ταμυνέων Δήμου Κύμης Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 7.670 στρ.
p3Η αφετηρία του είναι από την περιοχή «Πρινιά» (πλησίον κλωβών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλιβερίου) σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση ΝΑ, ακολουθεί χωματόδρομο για 265μ. σημείο 2. Εν συνεχεία με κατεύθυνση ΒΑ συναντά το ξηροπόταμο, σημείο 3 και τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει το ρέμα Κασταλίας σημείο 3. Από εκεί πάντα με την ίδια κατεύθυνση συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο «Αποκάλυψη – Γαβαλά», σημείο 5. Μετά με κατεύθυνση Α συναντά τη 2η διασταύρωση αριστερά επί του χωματόδρομου «Αποκάλυψη – Γαβαλά», σημείο 6 και με κατεύθυνση Β,ΒΔ ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, σημείο 7. Από εκεί με κατεύθυνση Ν, ΝΑ διέρχεται από τη θέση: «Βλαντού» σημείο 8, συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση μέχρι το παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου, σημείο 9. Τέλος, ακολουθεί κατεύθυνση Ν κατά μήκος ρέματος μετά χωματόδρομου και καταλήγει στο σημείο 1, την αφετηρία του.

Περιοχή [4]«Καθούμενη» Τ.Κ. Ζαράκων – Κόσκινων Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, έκταση εμβαδού 6.703 στρ.
p4Η αφετηρία του είναι διασταύρωση του χωματόδρομου παραλίας Ζαράκων προς Καθούμενη με αυτόν που οδηγεί σε αιολικό πάρκο, σημείο 1. Από εκεί με κατεύθυνση ΒΑ ακολουθεί νοητή πορεία προς την θάλασσα, σημείο 2 και συνεχίζει με κατεύθυνση Β, ΒΔ κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την παραλία Μουρτερής Κοσκίνων, σημείο 3. Εν συνεχεία ακολουθεί χωματόδρομο με κατεύθυνση Δ, ΝΔ μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο που οδηγεί στον παλαιό σκουπιδότοπο των Κοσκίνων, σημείο 4. Μετά με κατεύθυνση ΝΔ ακολουθεί νοητή πορεία και συναντά χωματόδρομο αιολικού πάρκου (πριν την 4η Α/Γ), σημείο 5. Από εκεί ακολουθεί χωματόδρομο με κατεύθυνση Ν μέχρι να συναντήσει πάλι Α/Γ, σημείο 6. Μετά με κατεύθυνση Ν, Ν Α ακολουθεί αυτόν κατά μήκος Α/Γ μέχρι το τέλος του, σημείο 7. Τέλος, με κατεύθυνση Α ακολουθεί την κορυφογραμμή για 900μ. , σημείο 8 και από εκεί με κατεύθυνση Α καταλήγει στο σημείο 1,την αφετηρία του.

 

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.09.2017

follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: