Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Με απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

Το ΕΣΠ αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και η απρόσκοπτη λειτουργία του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ΕΣΠ συμμετέχουν οι εξής:

α. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ως Πρόεδρος.

β. Ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, η Ρεβέκκα Μπατμάνογλου η οποία, ως Προϊσταμένη της προαναφερθείσας Διεύθυνσης, αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του κατά τις συνεδριάσεις του ΕΣΠ.

γ. Εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας.

δ. Ως εκπρόσωπος της ΕΜΥ ο Νικόλαος Καραταράκης Διευθυντής της Διεύθυνσης Κλιματολογίας – Εφαρμογών

ε. Ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικής μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ορίζεται η Παναγιώτα Μαραγκού (WWF Ελλάς), με αναπληρωτή της τον Μιλτιάδη Λάζογλου (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

στ. Ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος Κατερίνης και ως εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε., ο Γιάννης Γιώργος Β΄Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής.

ζ. Ως εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας (Ακαδημίας Αθηνών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων κ.λπ.) της χώρας, με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ορίζονται οι εξής:

  1. Ο Χ. Ζερεφός Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.
  2. Ο Ιωάννης Ζιώμας Καθηγητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
  3. Η Εμμανουέλα Δούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών στο ΕΚΠΑ.
  4. Ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

η. Ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, ο Ιωάννης Πανιάρας πρόεδρος του Συμβουλίου.

Τα μέλη του ΕΣΠ υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Για τα μέλη του Συμβουλίου δεν προβλέπεται αμοιβή.

Το ΕΣΠ συνεδριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεση του μετέχει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε ολόκληρη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν σε συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε καλείται εκ νέου με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση στη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του (απαρτία).

Για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται σύντομη εισήγηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή μέλους / ων του ΕΣΠ στο/α οποίο/α έχει ανατεθεί σχετικά με λήψη αντίστοιχης απόφασης σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΕΣΠ.

Στις συνεδριάσεις του ΕΣΠ είναι δυνατόν και ανάλογα με το θέμα, να καλούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προς πληρέστερη ενημέρωση των μελών του και ειδικοί επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. οικ. 34768/4.8.2017 (Β´ 3246) Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

 

 ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: