Συνάντηση Δασοπόνων με τον Συντονιστή Α.Δ. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Δελτίο Τύπου

Την 06η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΔΕΔΥ) με το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Ν. Ντίτορα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνεχάρη τον κ. Συντονιστή για την ανάληψη των καθηκόντων του, έθεσε θέματα αναφορικά με τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών, μετά τις αλλαγές και μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, γεγονός που προκάλεσε ευρεία αναστάτωση στις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Αν και αρχικά μας εξέπληξε ευχάριστα η ειλικρινής, ως φαίνεται, πρόθεση για αντικειμενικότητα στην κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων, μεταξύ υπαλλήλων των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, καθώς το θέμα της ισότητας μεταξύ των πτυχίων ισότιμων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνεται επιτέλους κοινά αποδεκτό, παρόλα αυτά η επιλογή από τη Διοίκηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά, χωρίς προσχηματικά κριτήρια και αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη διαδικασία των κρίσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, που αποτελεί και πάγια και διαρκή απαίτηση των Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κάθε άλλη ενέργεια, που δεν εδράζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θεωρούμε ότι οδηγεί ευθέως στην καταρράκωση του κύρους της διοίκησης, αναστατώνει το προσωπικό και συντηρεί ένα κλίμα εσωστρέφειας και δυσπιστίας, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Μέσα δε στο γενικότερο κλίμα που υπάρχει για το μέλλον των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τέτοιες αποφάσεις της Διοίκησης μάλλον δημιουργούν αρνητικό κλίμα στους υπαλλήλους, διότι διασπείρουν ανασφάλεια, φόβο και αβεβαιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε την ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας) να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Απαιτούμε δε από τη Διοίκηση η επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να πραγματοποιείται με αξιοκρατία, χωρίς προσχηματικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στις κατηγορίες υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ, ερειδομένη αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία των κρίσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος
Αντιγόνη Καραδόντα

Η Γενική Γραμματέας
Σοφία ΚολλάρουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , , , ,

2 replies

  1. Στο τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. (ΑΕΙ) στο Αριστοτέλειο ο κύκλος σπουδών είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται για την λήψη πτυχίου η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 61 υποχρεωτικών μαθημάτων και 12 επιλογής. Στο αντίστοιχο τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π. (ΤΕΙ Δράμας) τα μαθήματα είναι 36 υποχρεωτικά και 4 επιλογής και είναι 7 εξάμηνα. Πως τώρα θεωρούνται ισότιμα τα πτυχία των δυο σχολών ο κοινός νους αδυνατεί να το καταλάβει.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: