Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε περιοχές της Σύρου

Στον καθορισμό χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών – ερευνητών) σε τρεις (3) περιοχές της νήσου Σύρου προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών κατόχων κυνηγετικών σκύλων.

Πιο συγκεκριμένα, στις παρακάτω τρεις περιοχές της νήσου Σύρου:

Περιοχή [1]: «Ποσειδωνία – Κάβος», εμβαδού 1.483,949 στρ.

Περιοχή [2]: «Αδειατά – Νήτες», εμβαδού 1.824,650 στρ.

Περιοχή [3]: «Μύττακας, εμβαδού 661,625 στρ.,

τα όρια των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και απεικονίζονται στα αποσπάσματα χαρτών ΓΥΣ που την συνοδεύουν, επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και υπό την τήρηση συγκεκριμένων όρων και περιορισμών.

Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αναφερόμενες στο σημείο 7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, (Α΄ 15) όπως ισχύουν σήμερα και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς:
1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την σχετική απόφαση.
2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κ.λπ.
5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6. Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλεισμένων από την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών.
7. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους.
8. Η σχετική απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
9. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σύρου οφείλει να ενημερώσει τα μέλη του και υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότητάς του με δικές του δαπάνες και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων.

Περιγραφή Ορίων

Περιοχή [1] 1ος χώρος εκγύμνασης των σκύλων στη περιοχή Ποσειδωνία – Κάβος Δήμου Σύρου-Ερμούπολη ν. Σύρου, εμβαδού 1.483,949 στρ.
Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού και οριοθετείται ως εξής:
Αφετηρία: Το νότιο άκρο του Όρμου Τρία Λαγκόνια. Από τη θέση αυτή και με κατεύθυνση νοτιοδυτική, ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι το ακρωτήρι Βιγλο-στάσιο (νοτιότερο άκρο του νησιού). Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση βορειοανατολική, ακολουθεί την ακτογρα-μμή μέχρι την παραλία Κόμιτο. Από τη νότια πλευρά της παραλίας Κόμιτο, με κατεύθυνση ανατολική, ακολουθεί τη ξερολιθιά και στη συνέχεια το αβαθές ρυάκι μέχρι το παρακείμενο παλαιό λιθόκτιστο οίκημα, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια ακολουθώντας τη ξερολιθιά μέχρι το ρέμα (νότια του όρους Τούρλου), στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το ρέμα έως το σημείο που διασταυρώνεται με το χωματόδρομο, ο οποίος ξεκινά από την περιοχή Αρμπουλιού της Ποσειδωνίας. Τέλος από το χωματόδρομο και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το ρέμα καταλήγοντας στον Όρμο Τρία Λαγκόνια.

Περιοχή [2]: 2ος χώρος εκγύμνασης των σκύλων στη περιοχή Αδειατά – Νήτες Δήμου Σύρου-Ερμούπολη ν. Σύρου, εμβαδού 1.824,650 στρ.
Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται νοτιο-δυτικά των οικισμών Χρούσσα και Περδίκι και οριοθετείται ως εξής:
Αφετηρία: Επί της δημοτικής οδού Χρούσσα – Αδειατά, σε απόσταση 110 μέτρων από τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Βάρης – Χρουσσών. Από τη θέση αυτή και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τη δημοτική οδό Χρούσσα – Αδειατά και σε απόσταση περίπου 738 μέτρων συναντά την αγωνιστική πίστα αμαξιδίων (Kart). Από το σημείο αυτό συνεχίζει ανατολικά ακολουθώντας τη ξερολιθιά μέχρι τη πίστα μοτοσυκλετών, στη συνέχεια ακολουθεί νότια και δυτικά την ξερολιθιά περιμετρικά της πίστας. Συνεχίζει από το νοτιοδυτικό άκρο της πίστας με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας τη ξερολιθιά μέχρι το σημείο διασταύρωσης αυτής με άλλη ξερολιθιά. Από το σημείο διασταύρωσης των ξερολιθιών συνεχίζει, με κατεύθυνση νοτιοδυτική, μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με μονοπάτι το οποίο έχει κατεύθυνση νοτιοανατολική. Ακολουθώντας το μονοπάτι συναντά σε απόσταση 110 μέτρων τη ξερολιθιά, την οποία και ακολουθεί μέχρι το ρέμα. Στη συνέχεια ακολουθεί το ρέμα κατά μήκος της κοίτης του μέχρι τη δημοτική οδό η οποία ξεκινά από τον οικισμό Αδειατά. Ακολουθεί την ίδια δημοτική οδό και σε απόσταση 423 μέτρων συναντά χωμάτινη οδό την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι το ρέμα. Συνεχίζει κατά μήκος του ρέματος με κατεύθυνση νοτιοανατολική μέχρι τη ξερολιθιά, την οποία ακολουθεί μέχρι το δασικό δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας ακολουθεί τον δρόμο και σε απόσταση 210 μέτρων συναντά παλαιά κτίσματα (εγκαταλελειμμένα ποιμνιοστάσια). Από τα παλαιά κτίσματα, με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί τη ξερολιθιά μέχρι το ρέμα, το οποίο διασχίζει μέχρι το δρόμο που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικισμού Μέγας Γυαλός. Συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική επί του δρόμου, ακολουθεί τις ξερολιθιές-μονοπάτι που βρίσκονται νοτιοδυτικά του οικισμού Χρούσσα, συναντά χωμάτινη οδό την οποία ακολουθεί και καταλήγει στην αφετηρία.

Περιοχή [3]: 3ος χώρος εκγύμνασης των σκύλων στη περιοχή Μύττακας του Δήμου Σύρου -Ερμούπολη ν. Σύρου, εμβαδού 661,625 στρ.
Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού Σύρος κοντά στους οικισμούς Φοινικιά και Μύττακας και οριοθετείται ως εξής:
Αφετηρία: Βρίσκεται επί της αγροτικής οδού Χαρτιανά – Μύττακας, σε απόσταση 270 μέτρων από τον παρακείμενο ελιγμό του δρόμου. Από τη θέση αυτή με κατεύθυνση νοτιοδυτική ακολουθεί την αγροτική οδό μέχρι τη διασταύρωση των δρόμων ανατολικά του οικσμού Χαρτιανά, στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοανα-τολική ακολουθεί τις ξερολιθιές ανατολικά του οικισμού Χαρτιανά, μέχρι τον Πύργο (κεραίες). Από τον Πύργο με κατεύθυνση βορειοανατολική συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στον οικισμό Μύττακας. Στη συνέχεια σε απόσταση 427 μέτρων από τον οικισμό Μύττακας ακολουθεί τις ξερολιθιές με κατεύθυνση βόρεια μέχρι την αφετηρία.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 01.11.2017

follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: