Τοποθέτηση προϊσταμένων και υπαλλήλων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

logo dasikis

Μετά την έκδοση του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του ΥΠΕΝ. Επίσης, αναρτήθηκε και η απόφαση των Γενικών Διευθυντών του ΥΠΕΝ, με την οποία τοποθετείται το σύνολο των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του υπουργείου. 

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Η αριθ. 46182/09.11.2017 (ΑΔΑ: Ω78Ξ4653Π8-Χ75) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Η αριθ. 46183/09.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΧ6Λ4653Π8-ΚΣΕ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Η αριθ. 46184/09.11.2017 (ΑΔΑ: Ω9ΝΟ4653Π8-Κ84) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Η αριθ. 46185/09.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΑΣ94653Π8-ΔΣ9)  «Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία/βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα στις Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Η αριθ. 46187/10.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΡ04653Π8-2Μ8) «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Κεντρική Δασική Υπηρεσία)  συνεχίζει να είναι ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ενώ προϊστάμενοι στις τέσσερις διευθύνσεις και στα δεκαπέντε τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος τοποθετήθηκαν οι εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙ-ΝΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΙΔΩΝ CITES ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΠΑΪΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΠΙΚΑ ΣΥΛΒΙΑ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους.

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 14.11.2017

.


Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: