Διάθεση φυτευτικού υλικού από το ∆ασικό Φυτώριο Κουτσού ∆ασαρχείου Ξάνθης

Όροι διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού περιόδου 2017-2018 από το ∆ασικό Φυτώριο Κουτσού ∆ασαρχείου Ξάνθης

Τη Τετάρτη 15.11.2017 ξεκινά η διάθεση του δασικού φυτευτικού υλικού από το ∆ασικό Φυτώριο Κουτσού ∆ασαρχείου Ξάνθης, για τη νέα φυτευτική περίοδο 2017-2018, και θα διαρκέσει μέχρι τις 15.03.2018.

Α. Δωρεάν διάθεση

Η δωρεάν διάθεση θα γίνεται:

 1. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας
  α. Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις).
  β. Για αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
  γ. Για δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ. , εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη.
 2. Σε σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) και ένοπλες δυνάμεις, για την διαμόρφωση άυλειων χώρων τους και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 3. Στα ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση μετά από άδεια, καθοδήγηση και εποπτεία της ∆ασικής Υπηρεσίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, με την προϋπόθεση προσκόμισης αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του ∆.Σ, απ ́ το οποίο να προκύπτει ότι αποφασίστηκε να γίνει δενδροφύτευση,.
 4. Σε Ν.Π.∆.∆, και Κοινωφελή Ιδρύματα με σκοπό την αισθητική βελτίωση των εξωτερικών τους χώρων.
 5. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής έκτασης για δημιουργία δενδροστοιχιών και φυσικών αγροφρακτών γύρω από τα όρια των αγρών τους.

Β. Διάθεση με καταβολή τιμήματος

Η διάθεση με καταβολή τιμήματος θα γίνεται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διάθεσης ως εξής:

 • Γυμνόριζα φυτά: 0,50 ευρώ/φυτάριο,
 • Βωλόφυτα (φυτά σε φυτοσάκκους): 0,90 ευρώ/φυτόσακκο.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 13%.

Σε κάθε περίπτωση ακόμη και όταν η δενδροφύτευση γίνεται σε εκτάσεις που δεν είναι δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές, θα πρέπει να προβλέπεται από μελέτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη και ο αριθμός των αιτούμενων φυτών είναι πάνω από πενήντα (50) φυτάρια, θα προσκομίζεται διάγραμμα της έκτασης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000 και θα ακολουθεί αυτοψία της έκτασης από τη ∆ασική Υπηρεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δασαρχείου Ξάνθης (Αδριανουπόλεως 4, Ξάνθη).

Η παραλαβή της διατακτικής χορήγησης στην περίπτωση δωρεάν διάθεσης φυτών και η καταβολή τιμήματος και παραλαβή τιμολογίου στην περίπτωση διάθεσης με καταβολή τιμήματος θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου, κ. Καραλιά Κωνσταντίνο (υπεύθυνου διάθεσης φυτευτικού υλικού).

Η παραλαβή των φυτών θα γίνεται από το ∆ασικό φυτώριο Κουτσού, (Κουτσό Ξάνθης) κατά τις εργάσιμες ημέρες ∆ευτέρα και Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. ύστερα από τηλ. επικοινωνία στο τηλ. 25410 96254.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ για ιδιώτες)


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 14.11.2017

follow_fb.gif

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: