Ευρυτανία: Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

Στον καθορισμό σαράντα έξι (46) οριοθετημένων ζωνών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καρπενησίου και στη λήψη μέτρων προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας με σκοπό τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου.

Οι θέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε προσβολή από το μύκητα Ceratocystis platani απεικονίζονται στα αποσπάσματα χαρτών ΓΥΣ που συνοδεύουν την σχετική απόφαση του Διευθυντή Δασών Ευρυτανίας (αριθ. 1717/202244/13.11.2017).

Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες 46 θέσεις τίθενται περιορισμοί και λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού. Ειδικότερα:

1. Σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων γύρω από τον τόπο, στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός (Εστιακή Ζώνη), απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες θέσεις που φύονται πλατάνια (όπως οι καθαρισμοί δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθηθούν επισταμένως οι παρακάτω οδηγίες:

  • Σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων,
  • Απολύμανση με μυκητοκτόνο σκεύασμα για την απολύμανση των μηχανημάτων αλλά και των λοιπών εργαλείων που τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Σε ακτίνα ενός (1) χλμ γύρω από την εστιακή ζώνη (Ζώνη Ασφαλείας) θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια της προσβολής.

Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις προαναφερόμενες καθορισμένες ζώνες προς άλλες περιοχές.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζομένα στο άρθρο 6 – Κυρώσεις της με αριθμ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση αριθ. 1717/202244/13.11.2017 (ΑΔΑ: Ω8ΜΦΟΡ10-ΗΘ0) Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καρπενησίου.


ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: