Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Συμπληρωματική ανάρτηση δασικού χάρτη Θήρας (χορτολιβαδικές εκτάσεις)

Ανακοίνωση Συμπληρωματικής Ανάρτησης του Οριστικού Δασικού Χάρτη  των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής  Γωνιάς του Δήμου Θήρας Κυκλάδων με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν. 998/79 και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι με την 73636/17-11-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΛΖΚΟΡ1Ι-4ΜΚ), αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) ο Οριστικός Δασικός Χάρτης ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιάς του Δήμου Θήρας Κυκλάδων με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν. 998/79, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 15η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 4η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης και αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης:

1ο ΣΥΑΔΧ με έδρα την Ερμούπολη, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων
Ταχ. δ/νση: Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8,  Τ. Κ. 84100, Σύρος
Τηλ.: 22810 85509, Fax: 22810 81651,
Υπεύθυνη λειτουργίας: Μαρία Χανιώτη ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων (m.chaniotou@apdaigaiou.gov.gr) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαδημητρίου, ΤΕ Δασοπόνων (m.papadimitriou@apdaigaiou. gov.gr), υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: η Ευγενία Αθυμαρίτου, ΔΕ Διοικητικών, με αναπληρωτή της, τον Χρήστο Καραμπάτσο,ΤΕ Δασοφυλάκων, υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

2ο ΣΥΑΔΧ  με έδρα τη νήσο Νάξο, στα γραφεία του Δασονομείου Νάξου
Ταχ. δ/νση: χώρα Νάξου,  Τ. Κ. 84300, Νάξος
Τηλ./ Fax: 22850 25089
Υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο Σέργης Γεώργιος, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων (g.sergi@apdaigaiou.gov.gr) με αναπληρώτριά του τη Φιλίππα Γιακουμή, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων (f.giakoumi@apdaigaiou.gov.gr), υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι ο Μανιός Γεώργιος (g.manios@ apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων, με αναπληρωτή τον Πολυκρέτη Μάριο (m.poIykretis@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών, υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων

Η λειτουργία των  ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (www.apdaigaiou.gov.gr).

Η Αν. Γενική Δ/ντρια Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων

Άρτεμις Αλεξιάδου

Σχετικά αρχεία:
Η αριθ. 73636/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΖΚΟΡ1Ι-4ΜΚ) απόφαση Συμπληρωματική Ανάρτηση του Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιας του Δήμου Θήρας Κυκλάδων με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν.998/79 και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 22.11.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: