Δ/νση Δασών Κιλκίς: Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη

Διεύθυνση Δασών Κιλκίς
Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ), ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ.

Από τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ανακοινώνεται ότι με την αρίθμ. 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ:6ΒΔ5ΟΡ1Υ-Ε2Ι) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr) ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (76 συνολικά) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας (εκτός των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολυκάστρου και Πευκοδάσους), της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α’) όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 29/3/2018, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 18/4/2018 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων αφορούν μόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. Α της 153394/919/12-4-2017(Φ.Ε.Κ. 1366/Β’) Υπουργικής Απόφασης και μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην παραπάνω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ και στη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης η αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας και η ΠΕ Κιλκίς, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται τέλος.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.):

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Κιλκίς
Δασαρχείο Κιλκίς
21ης Ιουνίου 207
Τ.Κ. 61100 Κιλκίς
Τηλ.: 2341022225 & 2341022400  Fax: 2341022478

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Γουμένισσας
Δασαρχείο Γουμένισσας
Μ. Αλεξάνδρου 24
Τ.Κ. 61300 Γουμένισσα
Τηλ.: 2343041207
Fax:  2343042002

τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Ο Διευθυντής Δασών Κιλκίς

Πολιτίδης Ευθύμιος
Δασολόγος με Α’ βαθμό

Σχετικά αρχεία:
Αρίθμ. 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ:6ΒΔ5ΟΡ1Υ-Ε2Ι) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( 76 συνολικά ) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολυκάστρου και Πευκοδάσους), της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 01.12.2017


.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


 

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: