Προστασία των πτηνών με ειδική σήμανση σε πυλώνες υψηλής τάσης

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας (ΥΘΠ) της Κύπρου ενημερώνουν το κοινό ότι αυτή την περίοδο τοποθετείται ειδική σήμανση (bird diverters) σε αγωγούς πυλώνων υψηλής τάσης της ΑΗΚ.

Η τοποθέτηση γίνεται με τη χρήση ειδικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους – drone – αφού λόγω του ύψους και του δύσβατου της περιοχής που τοποθετούνται δεν υπάρχει άλλος τρόπος τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση της ειδικής σήμανσης γίνεται για σκοπούς αποτροπής των προσκρούσεων πτηνών στα καλώδια υψηλής τάσης, αφού διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι πολλές φορές λόγω της μικρής διαμέτρου των αγωγών, αυτά δεν αναγνωρίζονται από τα πτηνά, με αποτέλεσμα να προσκρούουν σε αυτά και να θανατώνονται. Με την εγκατάσταση τους οι προσκρούσεις πτηνών μειώνονται σε σημαντικό βαθμό.

Η ειδική σήμανση αποτελείται από ένα μηχανισμό, ο οποίος τοποθετείται με ειδικό drone στους αγωγούς μεταφοράς της ΑΗΚ και έχει σημαντικές ιδιότητες αφού είναι ανακλαστικός, φωτοβόλος και περιστρεφόμενος.

Η παρούσα τοποθέτηση γίνεται στις «Κοιλάδες Διαρίζου» και στην κοιλάδα «Χα-ποτάμι», οι οποίες αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την προστασία των πτηνών και εντάσσονται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000.

Στην παρούσα φάση θα τοποθετηθούν 700 τέτοιοι μηχανισμοί αποτροπής προσκρούσεων και θα καλύψουν μία απόσταση αγωγών 7 περίπου χιλιομέτρων. Η δράση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των ειδών και θα απαλείψει μία σημαντική απειλή για τα είδη πτηνοπανίδας.

Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής της ευθύνης, έχει αποφασίσει όπως σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, στις περιπτώσεις που θα τοποθετούνται νέοι πυλώνες υψηλής τάσης κοντά ή μέσα σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. περιοχές του δικτύου Natura 200 ή περάσματα διέλευσης μεταναστευτικών πτηνών), θα τοποθετούνται εξ’ υπαρχής οι ειδικοί αυτοί μηχανισμοί αποτροπής των προσκρούσεων των πτηνών.

Η τοποθέτηση αυτή με drone είναι πρωτοποριακή αφού άρχισε να γίνεται πολύ πρόσφατα και η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στις οποίες άρχισε η εφαρμογή της.

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: