Απαγόρευση θήρας όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε Θεσσαλονίκη και Νάουσα

xionia_kunigi

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

[Απόφαση 76971/21.11.2017  Δ.Α.Δ. 6/2017 (Β´ 4219) Δασαρχείου Θεσσαλονίκης]
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
β. πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
γ. ολικός παγετός
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287, παρ.18 του Ν.Δ. 86/69.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018, ήτοι στις 28-02-2018.”

Δασαρχείο Νάουσας

[Απόφαση 10811/08.11.2017  Δ.Α.Δ. 28/2017  (Β´ 4194) Δασαρχείου Νάουσας]
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
1) Την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν, συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού.
2) Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018, ήτοι στις 28-2-2018.
Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει και της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης.”


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.12.2017


follow_fb.gif

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: