Ανάρτηση Δασικού Χάρτη από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων


Από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 14728/08-12-2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΕΖ4ΟΡ1Θ-1Γ8), αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης που περιλαμβάνει την περιοχή προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνιάς, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανιών στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx)
(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 23η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Χανίων θα λειτουργήσει δύο (2) Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), τα οποία βρίσκονται:

1) ΣΥΑΔΧ Χανίων, με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων,
Χρυσοπηγή,73100 Χανιά

Προσωρινά τηλ. Επικοινωνίας: 2821097317και 2821084214 και φαξ 2821092287
e-mail: svadx.chania@apdkritis.qov.qr

2) ΣΥΑΔΧ Γαύδου, με έδρα τα γραφεία της Δνσης Δασών Χανίων Χρυσοπηγή, 73100 Χανιά
Προσωρινά τηλ. Επικοινωνίας: 2821097317 και 2821084214 και φαξ 2821092287
e-mail:svadx.qavdos@apdkritis.qov.qr

Το ΣΥΑΔΧ Γαύδου θα λειτουργεί περιστασιακά στη Γαύδο και σε χώρο που θα διατεθεί από το Δήμο Γ αύδου

Σχετικά αρχεία:
Αριθμ. 14728/08-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΖ4ΟΡ1Θ-1Γ8)  απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 11.12.2017


.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

Κράτα τοΚράτα τοΚράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: