ΠΕΔΔΥ: Ανακοίνωση για τρέχοντα θέματα και συμμετοχή στην απεργία

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) για τα πεπραγμένα του πρόσφατου Δ.Σ. και για τη συμμετοχή στην αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΥ.

13-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι,

Στην τελευταία συνεδρίαση του στην Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ συζήτησε τρέχοντα θέματα του κλάδου ως ακολούθως:

–    Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ για τις προστατευόμενες περιοχές και τους Φορείς Διαχείρισης.
–    Οργανισμοί των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
–    Τα Λειτουργικά προβλήματα του τομέα και ιδίως η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Γενικής Δ/νσης και των Δασικών Υπηρεσιών.
–    Ο οργανισμός του ΥΠΕΝ και οι Τοποθετήσεις προϊσταμένων.
–    Η στήριξη και η συμμετοχή του Σωματείου στις επικείμενες κινητοποιή-σεις της ΑΔΕΔΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Στο θεσμικό θέμα που αφορά στη στάση της Ένωσης, επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις προστατευόμενες περιοχές και τους Φορείς Διαχείρισης, επιβεβαιώθηκε ομόφωνα η πάγια θέση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ ότι δεν μπορεί αρμοδιότητες που πρέπει να ασκούνται από το Κράτος όπως είναι τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης και προστασίας των δασών να μεταφέρονται σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και παράλληλα να υποβαθμίζεται η Δασική Υπηρεσία. Το θέμα των Φορέων Διαχείρισης δεν είναι νέο για την Ένωση. Το διοικητικό συμβούλιο τοποθετήθηκε για τη σκοπιμότητα ύπαρξης τους και για τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και ρόλων που προκαλείται με το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας τους το οποίο δυστυχώς δεν αλλάζει με τις διατάξεις του προτεινόμενου Ν/Σ. Εμείς ζητάμε οι αρμοδιότητες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών που έχουν δασικό χαρακτήρα να ασκούνται από διεπιστημονικά στελεχωμένες Δασικές Υπηρεσίες με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους και επιπλέον με την ενσωμάτωση του προσωπικού των Φ.Δ. σε αυτές (κάτι που έχει συζητηθεί στις επιτροπές της Περιβάλλοντος και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Για τους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που επίσης είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, επίσης επιβεβαιώθηκε η πάγια θέση μας για την ανάγκη κάθετης διάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών και της υπαγωγής τους σε ένα Υπουργείο. Για το θέμα της οργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών (της δομής τους) σε περιφερειακό επίπεδο, το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι η βάση της συζήτησης μπορεί και πρέπει να είναι το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία αξιολόγησε ουσιαστικά το έργο των δασικών Υπηρεσιών και κατέληξε σε πρόταση για την οργάνωση τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Για τα λειτουργικά και χρηματοδοτικά προβλήματα και την εσωτερική γραφειοκρατία που όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελούν πια «γάγγραινα για τον Τομέα» έγινε εκτενής συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιδόθηκε η πρόταση της διοίκησης για τη χρηματοδότηση και εκκαθάριση των δαπανών που αφορά τόσο τις Δασικές Υπηρεσίες όσο και την Κεντρική Υπηρεσία. Επί αυτής ζητήθηκαν οι απόψεις των μελών για να τοποθετηθεί η ΠΕΔΔΥ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΝ: Για τον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τις τοποθετήσεις Προϊσταμένων που ακολούθησαν, έγινε επίσης εκτενής ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο διαμόρφωσης του Οργανογράμματος. Αναλύθηκαν τα σημεία διαφωνίας της ΠΕΔΔΥ με το προτεινόμενο από το Υπουργείο Οργανό-γραμμα. Η διαφωνία της ΠΕΔΔΥ είναι ξεκάθαρη και αφορά αλλαγές που είτε δεν ήταν απαραίτητες, όπως πχ η χωρίς λόγο μετακίνηση ενός τμήματος από τη μια Διεύθυνση στην άλλη, είτε σε σκόπιμες απαλείψεις όρων (όπως «φυσικό περιβάλλον») από την περιγραφή των δομών, ή την μετακύληση σε άλλες διευθύνσεις αρμοδιοτήτων όπως η «διαχείριση προστατευόμενων περιοχών», που θεωρούμε ότι υποκρύπτουν συντεχνιακές σκοπιμότητες, μιας και αυτές οι περιοχές είναι κυρίως δασικού χαρακτήρα.

Για τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων στη Γενική Δ/νση Δασών, η Π.Ε.Δ.Δ.Υ ζήτησε από τη Διοίκηση, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατατέθηκε από το νομικό μας σύμβουλο, την προβλεπόμενη από το νόμο 4492/2017 (Α´ 156) και την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/οικ. 38996/10 Νοεμβρίου 2017 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αιτιολόγηση, με βάση την οποία προτάχθηκαν οι συνάδελφοι που κάλυψαν τις κενές θέσεις προϊσταμένων έναντι των υπολοίπων.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάδελφοι, στις 14 του Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας και να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων, που και η σημερινή Κυβέρνηση εφαρμόζει.

Η ΠΕΔΔΥ όπως και η ΠΟΓΕΔΥ στηρίζουν αυτό τον αγώνα των εργαζόμενων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, που είναι αγώνας απόγνωσης για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για την προαγωγή της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, της περίθαλψης και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αυτά τα ζητήματα είναι κυρίαρχα στην ελληνική κοινωνία σήμερα και για το λόγο αυτό η συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην απεργία είναι απαραίτητη.

Τα αιτήματα μας είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  1. Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016). 
  2. Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.
  3. Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. Υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. Ξεπάγωμα του μισθολογίου.
  4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά.
  5. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.
  6. Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν.
  7. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματος μας.
  8. Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

 

Κράτα τοΚράτα τοΚράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: