Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων σε Τρίκαλα και Καβάλα

xionia_kunigi

Διεύθυνση Δασών Ν. Τρικάλων

[Απόφαση 4110/210806/28.11.2017  (Β´ 4517) Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων]
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων για το Νομό Τρικάλων.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε, τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια του Ν. Τρικάλων) κατά την παρούσα κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:
Παντός θηράματος στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, κ.τ.λ., στις περιπτώσεις αυτές πολλά είδη της άγριας πανίδας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα κυρίως ως προς την έλλειψη τροφής και κάλυψης.
Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. δ/των 86/1969, 996/1971, 177/1975 και της κοινής υπουργικής από- φασης 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β ́/1985) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 87578/703(ΦΕΚ 581/Β ́/2007) όπως ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.
Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Ν. Τρικάλων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.”

Δασαρχείο Καβάλας

[Απόφαση 21979/31.10.2017  (Β´ 4517) Δασαρχείου Καβάλας]
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Καβάλας, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:
1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, ν. 996/ 1971, ν. 177/1975 και της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β ́/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασικούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ, Κυνηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας – Ομοσπονδίας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με τη δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.”


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.12.2017


follow_fb.gif

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: