Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων από την Διεύθυνση Δασών Χανίων

Την ετήσια έκθεση/αναφορά πεπραγμένων για τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων υπέβαλλε η Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων προς το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE)

Την ετήσια έκθεση/αναφορά πεπραγμένων για τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων υπέβαλλε η Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων, όπως κάθε χρόνο, προς το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE), περιγράφοντας τη διοικητική πρόοδο αλλά και τις διαχειριστικές πρωτοβουλίες κατά τη λήγουσα περίοδο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το 2018, η αρχή διαχείρισης του φορέα, θα δεχτεί την επιτροπή αξιολόγησης του Συμβουλίου της Ευρώπης για επαναχορήγηση ή όχι του Διπλώματος Α’ κατηγορίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Επίσης, ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών), ενώ έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, όπως και η ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων η οποία είναι και καταγεγραμμένη ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).

Τέλος, το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ: Ετήσια έκθεση για το έτος 2017


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: