Τα δύο θηλαστικά που έχουν εξαφανιστεί από την φύση

Επιμέλεια κειμένου:
Φρειδερίκη Χαραλαμπίδου – Παπαθεμελή
*

H Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) επιμελείται τη συνεχή ανανέωση της Κόκκινης Λίστας των απειλούμενων ειδών (IUCN Red List of Threatened Species). Δύο είναι τα θηλαστικά που κατατάσσονται στα Εξαφανισθέντα από την Φύση  (Extinct in the Wild) στον κατάλογο του 2017.

Το Ελάφι του Père David (Elaphurus davidianus) και ο Όρυξ Ντάμμα (Oryx dammah) δεν συναντώνται πλέον ελεύθερα στην φύση αλλά σε αιχμαλωσία ώστε να προστατευθούν τα λίγα άτομα που απέμειναν.

Το Ελάφι του Père David ανήκει στην οικογένεια των Cervidae, είναι γηγενής της Κίνας και έχει κηρυχτεί Εξαφανισμένο από την Φύση από το 2008. Ο πληθυσμός που έχει διασωθεί και αιχμαλωτιστεί στην Κίνα έχει παρουσιάσει αύξηση, κάτι που δίνει ελπίδες για την επανένταξη του είδους στην φύση στο κοντινό μέλλον και την επανεξέταση της κατηγοριοποίησης του είδους στην Κόκκινη Λίστα. Εξαφανίστηκε από την φύση λόγω της απώλειας του ενδιαιτήματος και του κυνηγιού (Jiang and Harris, 2016).

Ελάφι του Père David (Elaphurus davidianus). Προσαρμόστηκε από: iNaturalist.org

Ο Όρυξ (Oryx dammah) ανήκει στην οικογένεια των Bovidae. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό του στην άγρια φύση από το 1990. Οι περιοχές από τις οποίες έχει εξαφανιστεί είναι: Αλγερία, Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Αίγυπτος, Λιβύη, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Σενεγάλη, Σουδάν και Δυτική Σαχάρα (East 1999, De Smet and Smith 2001, Aulagnier et al. 2001, Devillers and Devillers-Terschuren 2005, Morrow et al. 2013). Η υπερκάρπωση από το κυνήγι, η απώλεια του ενδιαιτήματος και ο ανταγωνισμός με τα κατοικίδια ζώα συνδυάστηκαν και αποτέλεσαν τις απειλές που επέφεραν την εξαφάνιση του άγριου πληθυσμού του Όρυξ (Mallon and Kingswood 2001, Devillers and Devillers Terschuren 2005, Morrow et al. 2013). Οι αιχμάλωτοι πληθυσμοί βρίσκονται σε περιφραγμένες εκτάσεις και υπόκεινται σε διαφορετικές μορφές διαχείρισης (IUCN SSC Antelope Specialist Group 2016).

Όρυξ Ντάμμα (Oryx dammah). Προσαρμόστηκε από: iNaturalist.org

Βιβλιογραφία

– Aulagnier, S., Cuzin, F., Thevenot, M. and Loggers, C. (2001) Morocco. In: D. P. Mallon and S. C. Kingswood (eds), Antelopes. Part 4: North Africa, the Middle East, and Asia. Global Survey and Regional Action Plans, pp. 13-21. IUCN, Gland, Switzerland.

– De Smet, K. and Smith, T. R. (2001) Algeria. In: D. P. Mallon and S. C. Kingswood (eds), Antelopes. Part 4. North Africa, the Middle East and Asia. Global Survey and Regional Action Plans, pp. 22-29. IUCN/SSC Antelope Specialist Group, Gland, Switzerland.

– Devillers, P. and Devillers-Terschuren, J. (2005) Oryx dammah. In: R. C. Beudels, P. Devillers, R. M. Lafontaine, J. Devillers-Terschuren and M. O. Beudels (eds), Sahelo  Saharan Antelopes. Status and Perspectives. Report on the conservation status of the six Sahelo-Saharan Antelopes. CMS SSA Concerted Action. 2nd edition. CMS Technical Series Publication N°11, 2005. UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany.

– East, R. (Compiler). (1999) African Antelope Database 1998. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

– IUCN SSC Antelope Specialist Group. (2016) Oryx dammah. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T15568A50191470. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T15568A50191470.en. Downloaded on 27 November 2017.

– Jiang, Z. & Harris, R.B. (2016) Elaphurus davidianus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T7121A22159785. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T7121A22159785.en. Downloaded on 27 November 2017.

– Mallon, D. P. and Kingswood, S. C. (2001) Antelopes. Part 4: North Africa, the Middle East, and Asia. Global Survey and Regional Action Plans. IUCN, Gland, Switzerland.

– Moretzsohn, F. (2014). Pere David’s deer Elaphurus davidianus. iNaturalist. http://www.inaturalist.org/photos/1133984 Downloaded on 27 November 2017.

– Morrow, C., Molcanova, R. and Wacher, T. (2013) Oryx dammah Scimitar-horned Oryx. In: J. Kingdon and M. Hoffmann (eds), The Mammals of Africa. VI: Pigs, Hippopotamuse, Chevrotain, Giraffes, Deer, and Bovids, pp. 586-592. Bloomsbury Publishing, London, UK.

– Sunnetchan (2017). Scimitar-horned Oryx (Oryx dammah. iNaturalist. https://www.inaturalist.org/photos/6184523 Downloaded on 27 November 2017.

΄

* Η Φρειδερίκη Χαραλαμπίδου – Παπαθεμελή είναι δασολόγος-περιβαλλοντολόγος..ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Χλωρίδα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: