Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 3/2017

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

A΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α. Μαριά, Κατάρτιση δασικών χαρτών και διαδικασία κτηματογράφησης: Η μεταξύ τους σχέση στη νομολογία του ΣτΕ

Α. Παπαθανασόπουλος, Δασικοί χάρτες και δασική ιδιοκτησία. Ο ρόλος του ιδιαίτερου γαιοκτητικού καθεστώτος της Κρήτης

Π. Καποτάς, Το νομοθετικό πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών

Δ. Καψάλης, Η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημέ-νων δασικών χαρτών και η αποτύπωση των δασικών εκτάσεων στην εφαρμογή υποβολής των αντιρρήσεων

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κ. Παπαδοπούλου, Το συνταγματικό δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον και η σχέση του με έτερα συνταγματικά δικαιώματα

Ε. Τροβά, Πόλεμος και Πολιτισμός – Η υπόθεση Αl-Mahdi ICC-01/12-01/15

Γ. Μανούρης, Γ. Σιακαβάρα, Θέατρο και Χωρικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο του θεσμού Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μ. Γεωργουσίδου, Ε. Μανωλάς, Α. Παπαγεωργίου, Α. Μόγιας, Ο Κινηματογράφος στο μάθημα της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια εφαρμογή του Μοντέλου Βιωματικής Μάθησης του Kolb

Ε. Σταματίου, Προώθηση ένταξης της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου στα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη – Δυνατότητες και προοπτικές

Ε. Σαραντάκου, Το νομικό πλαίσιο προστασίας της υλικής κληρονομίας ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης πολιτιστικών – τουριστικών προϊόντων – Η περίπτωση του νησιού της Αίγινας

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σ. Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Προστατευόμενες περιοχές

ΣτΕ 2355/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πδ/τος της 14.6.2011 για τον καθορισμό μέτρων προστασίας της περιοχής όρους Υμηττού και Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων]

ΣτΕ 1984/2017 Τμ. Ε΄ [Επιτρεπόμενες υλοτομικές εργασίες αποκατάστα-σης καμένων εκτάσεων στην προστατευόμενη περιοχή Καϊάφα Ηλείας]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 1977/2017 Τμ. Ε΄ [Οικιστικές πυκνώσεις – Αντισυνταγματικότητα άρθρου 23 παρ. 4 ν. 3889/2010] (παρατηρήσεις Σ. Παυλάκη)

ΣτΕ 1543/2017 Τμ. Ε΄ [Δασικοί χάρτες και διαδικασία κτηματογράφησης – Κτηματογράφηση περιοχών στερουμένων δασικού χάρτη]

ΑΠ 226/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Κοινοχρησία δημόσιων δασικών οικο-συστημάτων – Απαγόρευση υπαγωγής κοινοχρήστων πραγμάτων του ελληνικού Δημοσίου στο άρθρο 4 ν. 3127/2003]

ΣτΕ 1266/2016 Τμ. Ε΄ [Κατάληψη και εκχέρσωση δημόσιας αναδασωτέας έκτασης – Επιβολή προστίμου άρθρου 70 παρ. 1 ν. 998/1979 – Μη ισχύς άρθρου 21 παρ. 4 ν. 3208/2003 σε εκκρεμείς υποθέσεις]

ΣτΕ 527/2016 Τμ. Ε΄ [Καταστροφή αναδασωτέας έκτασης – Επιβολή προστίμου άρθρου 70 παρ. 1 ν. 998/1979 – Το άρθρο 21 παρ. 4 ν. 3208/2003 δεν καταλαμβάνει πρόστιμα που θα εκδοθούν στο μέλλον]

ΔΕφΧανίων 128/2016 Τμ. Α΄ Ακυρωτικό [Συνταγματική προστασία δασών – Προσβολή πράξεως χαρακτηρισμού από όργανα της Διοικήσεως – Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΣτΕ 518/2017 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση μονάδας πυρηνελαιουργείου – Έννομο συμφέρον – Κατάργηση δίκης]

Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΣτΕ 1943/2017 Τμ. Ε΄ [Απλουστευμένο σύστημα περιβαλλοντικής αδειο-δότησης εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας – Προστασία περιβάλλοτος και δημόσιας υγείας]

ΙΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 1907/2017 Τμ. Ε΄ [Συνέπειες καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού – παραλίας επί ιδιωτικών ακινήτων – Ακύρωση παραλείψεως άρσεως μη συντελεσθείσας απαλλοτριώσεως]

Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων

ΣτΕ Ολ 2362/2017 [Ανάκληση παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρία – Προστασία ιδιοκτησίας – Σύνταγμα – Παραπομπή στο ΑΕΔ]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 1242/2016 Τμ. Ε΄ [Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη – Τροποποίηση ΓΠΣ με μεταβολή χρήσεων – Περιβαλλοντικό κεκτημένο – Προστασία περιαστικού τοπίου και ανάσχεση της οικιστικής εξάπλωσης πολεοδομικού συγκροτήματος]

Εκτός σχεδίου δόμηση

ΣτΕ 1833/2017 Τμ. Ε΄ [Περιορισμοί ιδιοκτησίας και προστασία περιβάλλοντος – Υποχρέωση αποζημίωσης κατ΄ άρθρο 22 ν. 1650/1986 – Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 2244/2017 Τμ. Στ΄ [Προϋποθέσεις ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Ένταξη ακινήτου σε μείζονα απαλλοτριωθείσα έκταση – Ιδιοκτησία]

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ 1965/2017 Τμ. Ε΄ [Προσβολή εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών – Τεκμήριο γνώσεως μη δημοσιευτέων ατομικών διοικητικών πράξεων]

ΑΠ 183/2017 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Νομική φύση και συνέπειες εκθέσεως αυτοψίας – Κριτήρια χαρακτηρισμού κτίσματος ως αυθαιρέτου – Νόμιμο περιεχόμενο αγωγής]

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σ. Παυλάκη, Η εκμετάλλευση χρυσοφόρων μεταλλευτικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής

Επισκόπηση Νομολογίας (επιμέλεια – απόδοση: Σ. Παυλάκη)

ΣτΕ 222/2016 [Διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας – Προστασία υδάτων – Σχέδια πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων]

ΣτΕ 221/2016 [Άρνηση εγκρίσεως τεχνικής μελέτης προσαρτήματος υποέργου Ολυμπιάδος]

ΣτΕ 220/2016 [Παράλειψη έκδοσης αδείας δόμησης μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών]

ΣτΕ 219/2016 [Θεώρηση αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών]

ΣτΕ Ολ 217/2016 [Έγκριση τεχνικής μελέτης υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών Χαλκιδικής»]

ΣτΕ 3191/2015 [Έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης υποέργου Ολυμπιάδος]

ΣτΕ 3116/2015 [Επ΄ αόριστον διακοπή υλοτομικών εργασιών – Αποκατάσταση χώρου απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας]

ΣτΕ 3115/2015 [Παραχώρηση δημοσίου δάσους για τη διενέργεια μεταλλευτικών εργασιών]

ΣτΕ 1449/2015 [Νόμιμες παρεκκλίσεις από πολεοδομικές διατάξεις εκτός σχεδίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων]

ΣτΕ 1392/2015 [Έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης υποέργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών»]

ΣτΕ 1287/2015 [Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση – Παραχώρηση δημοσίου δάσους για τις ανάγκες έργου αξιοποίησης μεταλλείου]

ΣτΕ ΕΑ 299/2015 [Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης έγκρισης τεχνικής μελέτης – Βλάβη εργαζομένων]

ΣτΕ 839/2014 [Εγκατάσταση κινητών καταλυμάτων εντός του μεταλλείου Σκουριών Χαλκιδικής]

ΣτΕ 1492/2013 [Ερμηνεία αρχής βιώσιμης ανάπτυξης – Επενδυτικό σχέδιο μεταλλείων Κασσάνδρας Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων]

ΣτΕ 1170/2013 [Επεμβάσεις πλησίον μνημείου – Προστασία αρχαιολογικού χώρου]

ΣτΕ ΕΑ 110/2013 [Εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας – Αποκατάσταση χώρου απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων]

ΑΠ 376/2012 [Καταγγελία Σύμβασης μεταφοράς ενεργητικού μεταλλείων – Αμοιβαία διευθέτηση εκατέρωθεν απαιτήσεων – Εξωδικαστικός συμβιβασμός – Δικαιώματα εργαζομένων]

ΣτΕ ΕΑ 398/2012 [Μεταλλεία Σκουριών και Στρατονίκης – Προστασία δασικών οικοσυστημάτων – Σημασία επενδυτικών σχεδίων για την εθνική και τοπική οικονομία]

ΣτΕ Ολ 463/2010 [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης μεταλλείου – Προστασία ρεμάτων]

ΣτΕ Ολ 3615/2002 [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου – Συμπληρωματική τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης κοιτάσματος μεταλλείου Μαύρων Πετρών]

ΣτΕ Ολ 613/2002 [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής – Ερμηνεία αρχής βιώσιμης ανάπτυξης]

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ. Απ. Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΓνμδΝΣΚ 215/2017 Τμ. Β΄ [Υπολογισμός φορολογητέας αξίας δασών, δασικών εκτάσεων και εκτάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας]

ΓνμδΝΣΚ 194/2017 (ατομική) [Ισχύς δεδικασμένου εφετειακών αποφάσεων για την υπαγωγή εκτάσεων στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003]

Μεταλλεία – Λατομεία

ΓνμδΝΣΚ 131/2017 Τμ. Β΄ [Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για οφειλόμενα μισθώματα λατομείων αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας]

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Κανονισμός REACH – Ιδιαίτερα ανησυχητικές ουσίες     
C‑650/2015P απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2017, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) κ.λπ. κ/ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Επεξεργασία αστικών λυμάτων     
C‑320/2015 απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ/ Ελληνικής Δημοκρατίας

Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές     
C‑111/2016 απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, Ιταλική Δημοκρατία κ/ Giorgio Fidenato κ.λπ. (προδικαστική παραπομπή)

Σχέδια διαχείρισης δασών – Προστασία φυσικών οικοτόπων
C‑441/2017 απόφαση της 20ής Ιουλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ/ Δημοκρατίας της Πολωνίας

Ε΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ        

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, http://www.nb.org / http://www.nbonline.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: