Ομάδα εργασίας για τις νέες προδιαγραφές των δασικών διαχειριστικών μελετών

Τη Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την εξέταση προτάσεων που αφορούν τη Σύνταξη νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος.

Η επταμελής Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους παρακάτω δασολόγους:

  1. Δημήτριος Βακάλης, με αναπληρώτρια την Κλεάνθη Παυλίδου (Δ/νση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ)
  2. Γήτας Ιωάννης (Καθηγητής ΑΠΘ)
  3. Κακούρος Πέτρος (ΕΚΒΥ)
  4. Καραμανίδης Αθανάσιος (Δ/νση Δασών Έβρου)
  5. Κωνσταντινίδου Ελισάβετ (Δασαρχείο Δράμας)
  6. Σαράφης Φίλιππος (Δ/νση Δασών Καστοριάς)
  7. Κουράκλη Περιστέρα (Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον κο Παπασπυρόπουλο Κωνσταντίνο, Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, Δημήτριος Βακάλης, με αναπληρώτριά του την Κλεάνθη Παυλίδου, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας, όπως αναφέρει η απόφαση, είναι η σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης Σχεδίου Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής για δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Στα πλαίσια λειτουργίας της, η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, δύναται να καλεί και να ζητά τις απόψεις ειδικών επιστημόνων, καθηγητών, υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, καθώς επίσης να συνεργάζεται με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με επιστημονικούς φορείς καθώς και με οποιονδήποτε άλλο φορέα θεωρεί αναγκαίο και κρίνει ότι διαθέτει τις σχετικές γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία στα θέματα αυτά.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν τις 30-4-2018.

Τα μέλη της παραπάνω Ομάδας Εργασίας δεν θα αμείβονται. Τα έξοδα για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών της Ομάδας Εργασίας θα καλύπτονται από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς όπου ανήκουν.

.

.


 ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: