Διαγωνισμός για δασικούς χάρτες στις Δ/νσεις Δασών Δράμας και Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Η Δ/νση Δασών Δράμας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (άρθρ. 117 Ν. 4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έτους 2018» και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 29.700,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309874. Αρμόδιος υπάλληλος: Σταυρούλα Ηλιάδου.

Περίληψη Διακήρυξης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρ. 117 Ν. 4412/16), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Καβάλας έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 29.700,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309968. Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κων/νος Κουβουκλιώτης.

Περίληψη Διακήρυξης


 

 

 

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: