Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών της Π.Ε. Αχαΐας

Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη περιοχών 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως προς τα τμήματα του, όπως θεωρήθηκαν με την αριθμ. 317241/19-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΜ50Ρ1Φ-ΞΒΟ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και εμφανίζονται στο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) ανάλογης κλίμακας, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα την εν λόγω απόφαση, στο οποίο αποτυπώνονται με:
α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης (29/12) της απόφασης μερικής κύρωσης, ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 317241/19-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΜ5ΟΡ1Φ-ΞΒΟ) απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ως ισχύει.

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 320013/21.12.2017 (Δ´ 456/12.12.2017) Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (άρθρο 17 ν. 3889/2010 ως ισχύει).

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 14.02.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: