Ανακοίνωση διαγωνισμού

Η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία (άρθ. 117 Ν. 4412/16) για το έργο «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας» με εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών να ανέρχεται σε 56.400.00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή των υποστηρικτικών εργασιών – μελετών, κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον Γ΄ τάξης και άνω στην κατηγορία 24 «Δασικές μελέτες» του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/197, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32, τηλ. 2313309300 και 9303, email: dsed@damt.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 27-2-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Επαναπροκήρυξη της διαδικασίας του έργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας».”


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: