Ανοίγει ξανά το Δασικό Κολέγιο στη Κύπρο


ΚΥΠΡΟΣ: Την επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου πρόκειται να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο ως επιμορφωτικό εκπαιδευτικό κέντρο για την περίοδο 2017-2019. Στο Σχέδιο Δράσης για τη λειτουργία του Δασικού Κολεγίου, το οποίο συστάθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης, περιλαμβάνονται συνολικά 15 προγράμματα, κάποια παρόμοια με αυτά που πραγματοποιήθη-καν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και νέα που κρίθηκαν χρήσιμα για τη λειτουργία του Τμήματος Δασών και άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας. Το σχέδιο στηρίζεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017, καθώς και τον προβλεπόμενο για το 2018 και 2019, ο οποίος κυμαίνεται στις 223 χιλιάδες ευρώ περίπου ετησίως. Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα παρακολουθήσουν τα εν λόγω προγράμματα 700 άτομα περίπου.

Αξιοποίηση υποδομών
Όπως αναφέρεται στην πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το Τμήμα Δασών απέστειλε το 2016 πρόσκληση για διερεύνηση ύπαρξης ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, για πιθανή αξιοποίηση των υποδομών του Δασικού Κολεγίου. Υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν δύο προτάσεις, μία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μία από το Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Τα γεγονότα
Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 2016 σε Σολέα και Αργάκα, οι συνεχώς αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση του νησιού και η έντονη εκδήλωση της επιθυμίας ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας αλλά ιδιαίτερα των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, επανέφεραν τον προβληματισμό για επαναλειτουργία του τριετούς κύκλου σπουδών στο Δασικό Κολέγιο. Το Υπουργείο Γεωργίας, και ιδίως το Τμήμα Δασών, αξιολογώντας την κατάσταση και τους κινδύνους από πιθανή μη επαναλειτουργία του Κολεγίου για εκπαίδευση δασοπόνων, θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να λειτουργήσει ξανά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δασοπόνων/τεχνικών, αφού πρώτα αρθούν τα προηγούμενα μειονεκτήματα που αφορούσαν τον τρόπο εισδοχής και της μετέπειτα εργοδότησης των σπουδαστών του Δασικού Κολεγίου. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας, Τμήματος Δασών και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση που να ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Πηγή: http://politis.com.cy/article/anigi-xana-to-dasiko-kolegioΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: