Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του Οριστικού Δασικού Χάρτη δ. Θήρας Κυκλάδων

Τη Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιας του Δήμου Θήρας Κυκλάδων συμπληρωμένου με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν.998/79.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων αναφέρει τα εξής:

1.Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 73636/17.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΖΚΟΡ1Ι-4ΜΚ) απόφαση μας αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παρ. Β. και ειδικότερα ως προς το τμήμα που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιας του Δήμου Θήρας Κυκλάδων συμπληρωμένου με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν.998/79 είναι η 30η Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

2. Κατά τα λοιπά η με αρ. 73636/17.11.2017 απόφαση μας ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθμ. 11970/26.02.2018 (ΑΔΑ: Ω6ΥΔΟΡ1Ι-4ΑΨ) απόφαση: Τροποποίηση της με αρ. πρ. 73636/17.11.2017 απόφασης ανάρτησης του Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιάς του Δήμου Θήρας Κυκλάδων
Αριθμ. 73636/17.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΖΚΟΡ1Ι-4ΜΚ) απόφαση “Συμπληρωματική Ανάρτηση του Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιας του Δήμου Θήρας Κυκλάδων με τα χαρτογραφικά στοιχεία των χορτολιβαδικών εκτάσεων 5α & 5β του ν.998/79 και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 28.02.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: