Η πρώτη ελληνική εφαρμογή Android για την Προσήμανση Συστάδων είναι πλέον διαθέσιμη

Η έρευνα για τη δημιουργία εφαρμογών ικανών να αποτελέσουν πραγματικά εργαλεία στα χέρια συναδέλφων δασολόγων συνεχίζεται. Σε προηγούμενο άρθρο είχε γίνει παρουσίαση μιας αντίστοιχης προσπάθειας. Εδώ παρουσιάζεται η πρώτη πειραματική έκδοση μιας ελληνικής εφαρμογής για android κινητά ή tablet, η οποία ενδεχομένως θα αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε για την εργασία της προσήμανσης στη διαχείριση των συστάδων.

Screenshot_2018-02-26-18-34-58-252_io.ionic.starterΜέχρι σήμερα, κατά την προσήμανση, ο υπεύθυνος δασολόγος καταγράφει απλά σε χαρτί τα δέντρα τα οποία προσημαίνονται. Για την ακρίβεια καταγράφει μόνο τη διάμετρο κατά δασοπονικό είδος και στη συνέχεια, συνήθως στο γραφείο, υπολογίζει τον συνολικό όγκο.

Πόσο όμως θα μπορούσε να βοηθήσει η σημερινή τεχνολογία σε μια τόσο απλή εργασία και πόσα επιπλέον οφέλη επιτυγχάνονται με τη χρήση της;

Η έρευνα της επιστήμης μας, η μέχρι σήμερα εμπειρία, η αγάπη για το δάσος, το πάθος για προγραμματισμό και  ένα ψήγμα έμπνευσης ήταν αυτά που οδήγησαν στην γένεση της εφαρμογής iForestry (Προσήμανση Συστάδων).

Με την εφαρμογή αυτή η οποία λειτουργεί σε smartphones συσκευές (κινητά ή tablet) επιτυγχάνεται:

 1. Καταγραφή των διαμέτρων κατά δασοπονικό είδος όπως στην συνηθισμένη διαδικασία προσήμανσης.
 2. Αυτόματος υπολογισμός, κάθε στιγμή, του συνολικού όγκου και του όγκου κατά δασοπονικό είδος.
 3. Αυτόματη καταγραφή της θέσεις του προσημαντή με το GPS σε κάθε καταμέτρηση διαμέτρου.
 4. Εξαγωγή αποτελεσμάτων & μετρήσεων σε ψηφιακά αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία στο γραφείο.
 5. Άμεση εξαγωγή των φύλλων (Δελτίων) προσήμανσης σε μορφή pdf με την ίδια εμφάνιση που είναι γνωστή και σήμερα.

dp01

Αναμένεται στις επόμενες εκδόσεις να προστεθούν και οι εξής δυνατότητες:

 1. Δυνατότητα φόρτωσης διαφορετικών μαζοπινάκων κατά περίπτωση και κατά δασική υπηρεσία.
 2. Φόρτωση αρχείων kml με τα όρια των συστάδων και προβολή τους σε διαδραστικό χάρτη στον οποίο θα εμφανίζονται τα άτομα που προσημαίνονται, η πορεία του συνεργείου προσήμανσης, αεροφωτογραφίες, διάφορα επίπεδα (layers) δασικού χάρτη  π.χ. καστανοτεμάχια, παραχωρητήρια κ.α.
 3. Εξαγωγή αρχείων kml για απευθείας προβολή μέσω της εφαρμογής Google Earth.
 4. Εργαλεία υπαίθρου για άμεση χρήση κατά τις εργασίες μετρήσεων σε συστάδες ή δασικά προϊόντα π.χ. Ρελασκόπιο, κλισίμετρο.
 5. Κρυπτογράφηση των μετρήσεων ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα εξωτερικής αλλοίωσης των δεδομένων καταγραφής. Έτσι τα παραγόμενα αρχεία θα μπορούν να αποτελέσουν πιστοποίηση της εργασίας κάθε προσημαντή και να αξιοποιηθούν στα πλαίσια μιας κεντρικής διαχειριστικής αρχής.
 6. Αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων σε εξωτερική κάρτα μνήμης (π.χ. microSD) ώστε ακόμη και εάν σπάσει το κινητό τηλέφωνο ή το tablet να διατηρηθούν τα δεδομένα των μετρήσεων.
 7. Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού GPS το οποίο θα φέρει ο παχυμετρητής και θα επικοινωνεί μέσω Bluetooth με το κινητό ώστε να καταγράφεται η θέση του δέντρου και όχι του κινητού.  Με τροποποίηση του παχυμέτρου μελλοντικά θα επιτυγχάνεται αυτόματη καταγραφή και της διαμέτρου.

Φυσικά η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί και για άλλες εργασίες όπως λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, παραλαβή & καταμέτρηση ξυλείας κ.α. και κάθε φορά με αυτόματη καταγραφή των συντεταγμένων της γεωγραφικής θέσης διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της.

Στο βίντεο που ακολουθεί γίνεται μια μικρή παρουσίαση της εφαρμογής :

Youtube preview

Βασικό εγχειρίδιο χρήσης:

Στην πρώτη οθόνη υπάρχουν τρεις επιλογές:

 • Φόρτωση δεδομένων μνήμης συσκευής

Εάν υπάρχει προηγούμενη εργασία στη μνήμη της συσκευής επιτρέπει να φορτωθούν ξανά τα δεδομένα της και να συνεχιστεί η εργασία από το σημείο που σταμάτησε.

 • Φόρτωση εξωτερικού αρχείου εργασίας

Εάν έχουν αποθηκευθεί στον φάκελο iForestry της συσκευής αρχεία προηγούμενων εργασιών, αυτά μπορούν να φορτωθούν ξανά και είτε να συνεχιστεί η εργασία είτε να ελεγχθούν – εμφανιστούν κάποιες μετρήσεις.

 • Νέα εργασία

Όπως είναι εύλογο, με αυτή την επιλογή μηδενίζονται τα δεδομένα στη μνήμη της συσκευής και γίνεται εκκίνηση νέας εργασίας.

Στην επόμενη οθόνη μετά την προτίμηση μιας από τις τρεις παραπάνω επιλογές εμφανίζεται το κεντρικό μενού της εφαρμογής με τις εξής νέες επιλογές :

 • Επιλογές έργου
 • Ρυθμίσεις
 • Χάρτης
 • Εργαλεία
 • Εξαγωγή αρχείων

Μέσω της επιλογής έργου θέτονται τα βασικά στοιχεία της προσήμανσης (ημερομηνία, συστάδα, συνεργείο…) και ορίζονται τα δασοπονικά είδη που πρόκειται να προσημανθούν. Πιέζοντας στη συνέχεια στην κάτω περιοχή το δασοπονικό είδος που προσημαίνεται εμφανίζεται η οθόνη με δυνατότητες επιλογής διαμέτρων κλπ.

Για τα υπόλοιπα … ελπίζω αφού δοκιμάσετε την εφαρμογή να στείλετε σχόλια και παρατηρήσεις.

Την εφαρμογή μπορείτε να την εγκαταστήσετε από το google play store


.

.


 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Δασική έρευνα, Uncategorized

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: