Στο Δικαστήριο της ΕΕ η Φιλανδία λόγω της εαρινής θήρας άγριων πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της παράνομης εαρινής θήρας της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην επαρχία Åland.

Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), η θανάτωση άγριων πτηνών απαγορεύεται, αλλά ορισμένα είδη, όπως οι πουπουλόπαπιες (Somateria mollissima), είναι δυνατόν να θηρεύονται, αρκεί αυτό να μη συμβαίνει στη διάρκεια της εποχής αναπαραγωγής ή εαρινής μετανάστευσης, ή αν πληρούνται οι όροι για εξαίρεση από την απαγόρευση θήρευσης. Οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να επιτρέπουν την εαρινή θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην επαρχία Åland.

Η οδηγία για τα πτηνά απαγορεύει τη θήρα αποδημητικών πτηνών κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως και κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στον συγκεκριμένο κανόνα, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται στη Φινλανδία. Ο πληθυσμός πουπουλόπαπιας δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις πληθυσμού, το είδος αυτό φθίνει τόσο στην ΕΕ όσο και στη Φινλανδία. Επιπλέον, η ποσόστωση θήρευσης υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ποσοστό (1%) της ετήσιας θνησιμότητας της πουπουλόπαπιας στην επαρχία Åland.

Τον Δεκέμβριο του 2005 το Δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί στην απόφασή του (C-344/03) ότι η Φινλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά λόγω της εαρινής θήρας της αρσενικής πουπουλόπαπιας, μεταξύ άλλων ειδών, στην επαρχία Åland. Οι καταδικασθείσες πρακτικές σταμάτησαν, αλλά επαναλήφθηκαν στην επαρχία Åland το 2011 και γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή κίνησε σχετική διαδικασία επί παραβάσει τον Νοέμβριο του 2012.

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας τη Φινλανδία να σταματήσει την εαρινή θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην επαρχία Åland. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές της επαρχίας Åland αποφάσισαν να εγκαινιάσουν νέα εαρινή κυνηγετική περίοδο αρσενικής πουπουλόπαπιας τον Απρίλιο του 2017.

.

.


 ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Θήρα

Tags: , , , ,

1 reply

  1. Του Απριλη του 2018 λογικα θα εγκαινιαστει.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: