Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας

 

 

Η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρ. 117 Ν. 4412/16), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 26.612,9 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 33.000,00 €.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας (Χ. Φλωράκη Τέρμα, ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας που θα χορηγείται μέχρι την 28/03/2018.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 532,00€, για τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό.

Περίληψη Διακήρυξης

 

 

 

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Απασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: