Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ – 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, έχει καθιερώσει να γιορτάζεται η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που είναι η επιστήμη και η τέχνη της δημιουργίας, της διαχείρισης, της προστασίας και της αποκατάστασης των δασών προς όφελος του ανθρώπου και ασκείται σε φυσικές συστάδες και φυτείες. Η ανάπτυξη της σύγχρονης δασοκομίας μάλιστα είναι στενά συνδεδεμένη με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου και της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα δάση όμως σε παγκόσμια κλίμακα υφίστανται σημαντικές πιέσεις. Στοιχείο παγκόσμιου συναγερμού είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα δάση του πλανήτη μας μειώνονται κάθε χρόνο σε έκταση όσο δυο φορές η Θεσσαλία. Η βασική αιτία αποδάσωσης είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την πίεση των δασών, προκειμένου αφ ενός μεν να καρπωθούν τα δασικά προϊόντα, και αφ εταίρου να αποδοθούν τα δασικά εδάφη σε άλλες χρήσεις (γεωργική, αστική, κτηνοτροφική). Η διδαχή και συνάμα προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού «οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δένδρα» επαληθεύεται σταδιακά, με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα. Καθίσταται λοιπόν σήμερα επιτακτική όσο ποτέ η άσκηση ορθής δασοπονίας, έτσι ώστε να μπορεί η ανθρωπότητα να απολαμβάνει στο διηνεκές τα υλικά και τα άυλα οφέλη των δασών.

Υπ’ αυτήν την προσέγγιση, η σύγχρονη δασοπονία αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Σήμερα ξεφεύγουμε από την ξυλοπονία και μιλάμε για δασοπονία πολλαπλών σκοπών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται αφ ενός μεν η παραγωγή υλικών αγαθών όπως η παραγωγή ξυλείας, καυσόξυλων, θηραμάτων, πόσιμου νερού, βοσκήσιμης ύλης και αφ’ εταίρου η διατήρηση και ανάπτυξη των άυλων ωφελειών όπως η αναψυχή, η προστασία της βιοποικιλότητας και των λεκανών απορροής, και τέλος η ρύθμιση του κλίματος.

Γνώμονας της ορθής δασοπονίας είναι η αρχή της αειφορίας σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιδιώκουμε στο διηνεκές, την παραγωγή κάθε είδους δασικών προϊόντων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες και σε άριστη ποιότητα με τρόπο που να μην υποβαθμίζεται το έδαφος.
Στην Ελλάδα με τα στοιχεία από την απογραφή Δασών του 1992 μιλάμε για 49,3% ποσοστό δασοκάλυψης της Χώρας, που μεταφράζεται σε 65 εκατομμύρια στρέμματα με 25,4% βιομηχανικά και 23,9% μη βιομηχανικά δάση. Σε αυτά αν προσθέσουμε βοσκότοπους, βραχώδεις εκτάσεις, αλπικές ζώνες, και τα ορεινά ύδατα, (16% συνολικά) συμπεραίνουμε ότι πάνω από 65% των εδαφών της Επικράτειας διαχειρίζεται και προστατεύει η Δασική Υπηρεσία.

Το δάσος λοιπόν παραμένει και σήμερα μέσω των διαδικασιών της δασοπονίας βασικός συντελεστής της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, στηρίζοντας μάλιστα και το εισόδημα των τοπικών παραδασόβιων κοινωνιών.

Πρέπει λοιπόν η πολιτεία με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, να στηρίξει και να αναπτύξει την Ελληνική δασοπονία στους παρακάτω άξονες:
✓ Στελέχωση της Υπηρεσίας
✓ Θεσμοθέτηση νέων προδιαγραφών σύνταξης Διαχειριστικών Μελετών.
✓ Ολοκλήρωση και κύρωση των Δασικών Χαρτών.
✓ Χρηματοδότηση Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών.
✓ Διαχείριση βοσκοτόπων.
✓ Διαχείριση θηραματικών πληθυσμών και ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού.
✓ Χρηματοδότηση νέας γενιάς δασοτεχνικών έργων και νέων υποδομών.
✓ Αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και εκπαίδευσης Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων και Δασεργατών.
✓ Ο νέος νόμος για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς που έχει ψηφισθεί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο
Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν.Τρικάλων

Χρήστος Αλεξ. Κουτσονάσιος
Δασολόγος με Α’ βαθμόΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: