Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 4/2017

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

A΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ AARHUS ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Ευγενία Δακορώνια (Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών)
«Η εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους στην Ελλάδα – Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες – Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση των προθεσμιών παροχής των σχετικών πληροφοριών»

Βίκυ Καραγεώργου (Διδ. Παν/μίου Κολονίας, Επίκ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου, ΔΝ Δικηγόρος)
«Η δικαστική προστασία στις περιβαλλοντικές διαφορές υπό το πρίσμα της Σύμβασης Άαρχους και του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις LZ Ι (C-240/09) και LZ ΙΙ (C-243/15)»

Κλεονίκη Πουϊκλή (ΔΝ ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ)
«Πρόσβαση στη δικαιοσύνη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ C-664/15 της 20.12.2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschtuz Umweltorganization»

Β΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Αντωνίνα Παπαθανάσογλου (Δικηγόρος, MSc ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη)
Ιωάννης Σαγιάς (Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής)
«Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωτόπων»

Αντιγόνη Καραδόντα (Δασοπόνος, Διεύθυνση Δασών Ευβοίας)
Δέσποινα Κομίλη (MSc Δασολόγος, Διεύθυνση Δασών Ευβοίας)
Ιωάννης Νικολάου (Δρ. Οικονομολόγος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ)
«Εξορυκτική δραστηριότητα και αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος – Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τα προβλήματα από την εφαρμογή του»

Μιχαήλ Τσατήρης (Επίκ. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ)
«Παραγωγή και ενεργειακό δυναμικό της Βιομάζας στην Ελλάδα»

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος (Δικηγόρος, ΔΝ)
«Η αξιολόγηση των πρόσφατων δασικών νομοθετημάτων έναντι της Συνταγματικής προστασίας των δασών»

Βασιλική Βρετού (Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας)
«Οι σύγχρονες τάσεις της Νομολογίας για το Περιβάλλον με αναφορές στην αρχή της διαγενεακής ισότητας και τις μελλοντικές γενιές»

Μαριάνα Τζούλη (Δικηγόρος Θεσαλονίκης, ΜΔΕ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας ΔΠΘ)
«Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ εντός του οικείου Ευρωπαϊκού περιγράμματος»

Αθανάσιος Πιτσιόρλας (Δικηγόρος Θεσσαλονίκης)
«Το σύστημα επίλυσης διαφορών στη Σύμβαση του Montego Bay για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας»

Σοφία Παυλάκη (Δικηγόρος, ΜΔΕ Περιβαλλοντική Πολιτική)
«Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των δασών στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων»

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμέλεια Σοφία Παυλάκη)  

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΣτΕ 348/2017 Τμ. Ε΄

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος – Νομιμότητα υπογραφής εκθέσεως αυτοψίας

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΣτΕ 146/2018 Τμ. Ε΄
Προστασία όρους Μαινάλου – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος – Προστασία Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) – Αδειοδότηση πρατηρίων υγρών καυσίμων

ΣτΕ 47/2018 Τμ. Ε΄
ΑΣΠΗΕ Καρύστου – Εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και σε ΖΕΠ – Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση – Περιεχόμενο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Δασικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 301/2018 Τμ. Ε΄
Νόμιμη αιτιολογία αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων – Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικών λειτουργών – Ισχυρισμοί που αίρουν το απαράδεκτο της έφεσης

ΣτΕ 2222/2017 Τμ. Ε΄
Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση για την ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας – Προστασία ρεμάτων – Συνταγματικότητα άρθρων 3-5 και 8 ν. 1428/1984

ΣτΕ 1433/2017 Τμ. Ε΄
Νόμιμη η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

ΣτΕ ΠΕ 234/2017 Τμ. Β΄ Διακοπών
Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Αταλάντης – Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων

ΔΕφΑθ 4804/2017 Τμήμα 19ο
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ – Αίτηση μη υπαγωγής σε ΕΝΦΙΑ εκτάσεως που εμπίπτει σε αρχαιολογικό χώρο

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων 

ΣτΕ 46/2018 Τμ. Ε΄
Αρμοδιότητα ΦοΔΣΑ – Προϋποθέσεις αποδοχής της ιλύος υγρών αποβλήτων βιομηχανίας από τον 2ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων  

ΣτΕ 58/2018 Τμ. Ε΄
Απομάκρυνση παράνομων εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου Σητείας

Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΣτΕ 152/2018 Τμ. Ε΄
Αναστολή χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας – Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης

ΣτΕ 61/2018 Τμ. Ε΄
Χορήγηση αδείας κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς – Συνταγματικότητα άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 8 ν. 4014/2011

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 300/2018 Τμ. Ε΄
Απαγόρευση εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός του αρχαιολογικού χώρου Ρημοκάστρου Ομηρούπολης Χίου

ΣτΕ 96/2018 Τμ. Ε΄
Έγκριση λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων – Ζητήματα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Μεγάλης Βρύσης Λαμίας

ΣτΕ 49/2018 Τμ. Ε΄
Προστασία και ανάδειξη της Ποικίλης Στοάς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας – Έγκριση αποχαρακτηρισμού και κατεδάφισης διατηρητέων κτηρίων για τη διενέργεια ανασκαφών

Νικόλας Νικολαΐδης
Σχόλια στην απόφαση ΣτΕ 49/2018 (Τμ. Ε΄)

Νεώτερα μνημεία – Ιστορικοί τόποι

ΣτΕ 149/2018 Τμ. Ε΄
Μη χαρακτηρισμός ως νεωτέρων μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα

ΣτΕ 295/2018 Τμ. Ε΄
Κατά παρέκκλιση χρήση διατηρητέων κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών

ΣτΕ 151/2018 Τμ. Ε΄
Κατά παρέκκλιση χρήση τουριστικού καταλύματος σε ακίνητο όμορο προς διατηρητέα κτήρια

ΙIΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Χωρικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός 

ΣτΕ ΕΑ 347/2017
Έγκριση δόμησης νέου γηπέδου της ΑΕΚ – Δεν πιθανολογήθηκε βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη για το περιβάλλον της περιοχής – Συμφωνία με διατάξεις του νέου ΡΣΑ

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 299/2018 Τμ. Ε΄
Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη Δωδεκάνησο – Εφαρμοστέο δίκαιο – Προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτων

ΣτΕ 55/2018 Τμ. Ε΄
Καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας – Προϋποθέσεις επανακαθορισμού των ορίων τους

Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων

ΣτΕ 62/2018 Τμ. Ε΄
Ανάκληση πράξεων παραχώρησης εκτάσεων με σκοπό την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων – Αιτιολογία – Αρμοδιότητα ΣτΕ

ΣτΕ 343/2017 Τμ. Ε΄
Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων – Κτήση κυριότητας

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 148/2018 Τμ. Ε΄
Ένταξη ακινήτων συνεταιρισμών σε Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) – Δημιουργία νέων οικισμών από συνεταιρισμούς ή ιδιώτες – Προστασία γεωργικής γης

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη   

ΣτΕ 528/2017 Τμ. Ε΄
Συνταγματικά κριτήρια άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Σοφία Παυλάκη
Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και ρυμοτομική απαλλοτρίωση: μια χρόνια «πάλη των (δια)τάξεων» (σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 528/2017)

ΣτΕ 306/2017 Τμ. Ε΄
Αποζημίωση ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων ακινήτων – Τεκμήριο ωφέλειας παροδίων ιδιοκτησίων

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμέλεια Απόστολος Παπαθωμάς)

Υπαίθρια διαφήμιση

ΓνμδΝΣΚ 14/2018 ατομική
Απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε πεζοδρόμια – Υπερνομοθετική ισχύς άρθρου 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης 1968

Αυθαίρετη δόμηση

ΓνμδΝΣΚ 232/2017 Τμ. Γ΄
Κατ΄ εξαίρεση τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και παλαιό αιγιαλό

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) (επιμέλεια Γιάννης Γούναρης)   

Νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και έργων
C-117/2017 απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2018, Comune di Castelbellino κ/ Regione Marche κ.λπ.

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
C-577/2016 απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH κ/ Bundesrepublik Deutschland
C-572/2016 απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 2018, INEOS Köln GmbH κ/ Bundesrepublik Deutschland

Επεξεργασία αστικών λυμάτων
C-328/2016 απόφαση της 22ας Φεβρουαρίου 2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ/ Ελληνικής Δημοκρατίας

____________________________________________

4/2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Έτος 21ο – Αριθ. τεύχους 82 (σελ. 601-784)

εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

www.nb.org  /  http://www.nbonline.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: