Συναγερμός για απώλεια ενισχύσεων σε 525.000 στρέμματα λόγω δασικών χαρτών

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιδοτήσεις συνολικά 525.000 στρεμμάτων που δεν κουµπώνουν µε τους δασικούς χάρτες κρούει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Ειδικότερα όπως κάνει γνωστό ο οργανισμός πληρωμών, «52.500 ha  εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ 17.200 ha περίπου είναι μη δηλωμένα. Για το σύνολο των 52.500 ha, που ενώ αφορούν επιλέξιμη γεωργική γη και θα αναμένονταν η έγερση αντιρρήσεων, μπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων μπορεί είναι ιδιώτες, Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιοι φορείς».

Επιπλέον η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που στόχο έχει την ενημέρωση ιδιωτών, Δήμων, Περιφερειών, Δημόσιων φορέων αναφέρει:

«Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειάς σας, εμπίπτουν πολύγωνα κατηγοριοποιημένα στους Δασικούς Χάρτες ως ΔΑ και ΧΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Επισημαίνεται ότι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Από αυτές τις εκτάσεις, κατηγορίας ΔΑ και ΧΑ, για το ΟΣΔΕ είναι δηλούμενες από παραγωγούς όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα και παράλληλα αποτελούν για το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων επιλέξιμη γεωργική γη βάσει των κοινοτικών κανονισμών λήψης ενισχύσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα τακτοποίησης από τους Δήμους ή Περιφέρειες της επικράτειας».

Δείτε εδώ το σχετικό Ενημερωτικό ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάρτηση δασικών χαρτών και τις επιδοτήσεις.pdf


Πηγή: http://www.agronews.grΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: