Διαγωνισμός για τις εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων του δασικού χάρτη Π.Ε. Ημαθίας

Η Διεύθυνση Δασών Ημαθίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης του δασικού χάρτη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Ημαθίας έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού του έργου της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και σύμφωνα με τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Ημαθίας και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Πέμπτη 3 Μαίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: