Εγκύκλιος για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών

Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ καθορίζεται το πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018. 

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, θα επαναληφθεί και για το τρέχον έτος το Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, με σκοπό την παρουσία και τον αιφνιδιαστικό έλεγχο από πλευράς δασικής υπηρεσίας στα σημεία τέλεσης λαθροϋλοτομιών αλλά και διακίνησης των παράνομων προϊόντων αυτών. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες των δασικών υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους υπάγονται πλέον κι αυτές που πηγάζουν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (Β’ 2872) και 135279/159/12.01.2016 (Β’ 83) που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(ΕΕ) αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005] αντίστοιχα.».

Η υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών συνίσταται στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΣΚΔ – 1591, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας. Η προκαλούμενη δαπάνη των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2018.

Οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος καθώς και των προβλεπόμενων συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την υ.α. για τη καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος ορίστηκαν οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 13 εβδομάδες εντός του 2018 σε 137.440 ώρες συνολικά, από τις οποίες α) 55.920 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 391.440 € και 27.960 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 251.640 € και β) 53.560 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 160.680 €.

Στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου περιγράφεται ενδεικτικά ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών. Η υλοποίηση στην πράξη έχει άμεση σχέση με τις διαθέσιμες ανά οργανική μονάδα, πιστώσεις και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό αυτής. Στο Παράρτημα ΙΙ δίνεται η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια, ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ η κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά Νομό.

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 169182/2491/24-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΟΜ4653Π8-9ΣΩ) Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018
Υ.Α. 168364/2066/03.04.2018 (Β´ 1354) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [322.42 KB]


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.04.2018


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: