Διαγωνισμός για τις εργασίες ενσωμάτωσης αντιρρήσεων στο δασικό χάρτη Π.Ε. Κιλκίς

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στη ΠΕ Κιλκίς», προκηρύσσει η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού του έργου της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 28.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), καθώς και σύμφωνα με τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Κιλκίς και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της υπηρεσίας.
ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: