Μήνυμα Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου θεσπίστηκε ως γιορτή ενημέρωσης και επαγρύπνισης από τον ΟΗΕ το 1972. Σήμερα αποτελεί κουδούνι κινδύνου και προειδοποίησης για τις επιπτώσεις της αλόγιστης και εφήμερης ανθρώπινης παρέμβασης πάνω στον γενεσιουργό βιότοπο των έμβιων ειδών.

Καθώς οι συνέπειες του σύγχρονου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της μη αντιστρέψιμης καταστροφής οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητας, τοπίων και φυσικών πόρων είναι πλέον αντιληπτές στην καθημερινότητα μας, καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη η σχέση μας (προσωπική, συλλογική, εθνική και παγκόσμια) με το περιβάλλον. Η χρήση της ενέργειας, η διαχείριση των απορριμμάτων και λυμάτων, η κατανάλωση του νερού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προάσπιση των φυσικών αγαθών κ.α. είναι καταρχήν ευθύνη ατομική, την οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε με υπευθυνότητα στις επόμενες γενιές και στη συνέχεια, απαίτηση για βιώσιμο σχεδιασμό και δράση από την κρατική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.

Ειδικά σε περιόδους οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, όταν το περιβάλλον γίνεται περισσότερο ευάλωτο στην εκμετάλλευση, η ευθύνη μας για την προστασία του είναι μεγαλύτερη και βιοτικής σημασίας. Ο σχεδιασμός οποιασδήποτε αναπτυξιακής δράσης πρέπει να διαμορφώνεται και να υλοποιείται βάσει των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και η προστασία του περιβάλλοντος στο διηνεκές.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας αποτελούν τις περιφερειακές μονάδες του Κράτους που έχουν την ευθύνη της προστασίας των φυσικών αγαθών και του περιβάλλοντος. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, Περιβάλλοντος, Υδάτων και Τεχνικού Ελέγχου προσπαθούν να λειτουργούν ως φορείς πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της παραβατικότητας, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας την περιφερειακή περιβαλλοντική, δασική και χωροταξική πολιτική, και λιγότερο ως φορείς καταστολής, καθώς συχνά η περιβαλλοντική ζημία επιφέρει αμετάκλητες συνέπειες. Σκοπό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποτελεί η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις ισορροπίας, βιωσιμότητας και αειφορίας.

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”, έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης και με λίγες λέξεις συνόψισε ουσιαστικά την προσωπική μας οφειλή για τον τόπο που μας φιλοξενεί και μας ζει. Φιλοπεριβαλλοντική στάση ζωής και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων μπορούν να συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην καθιέρωση νέων κοινωνικών αξιών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και την ευημερία του ίδιου του ανθρώπινου είδους.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗΚατηγορίεςΕπικαιρότητα, Περιβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: