Αλλάζουν τα όρια ηλικίας για την πρόσληψη θηροφυλάκων

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Βουλή τροποποιείται η διάταξη του Δασικού Κώδικα (παρ. 3 του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969) με την οποία καθορίζεται η επιτρεπόμενη ηλικία των προσλαμβανόμενων από τις κυνηγετικές οργανώσεις φυλάκων θήρας.

Μέχρι σήμερα επιτρεπόταν οι προσλαμβανόμενοι θηροφύλακες να είναι έως 35 ετών. Με αυτό το τρόπο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, έμπειροι φύλακες θήρας δεν είχαν δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη ως φύλακες θήρας σε άλλη προκήρυξη λόγω της υπέρβασης του ορίου αυτού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και σε μεγαλύτερους των 35 ετών υποψηφίους να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, εφόσον έχουν εργαστεί ως φύλακες θήρας για τουλάχιστον 3 έτη και δεν έχουν περάσει το 40ο έτος ηλικίας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: