«Η τέχνη της δημιουργικής απραξίας»

Και έτσι λοιπόν φθάσαμε στο τέλος. Με την ανάρτηση της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018 ολοκληρώνονται οι δασικοί χάρτες του Νομού Καβάλας. Που έχουν μια εγγενή ιδιαιτερότητα. Φτιάχτηκαν εξ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Δασών του νομού. Ναι υπήρξαν 14 δασικοί χάρτες από πιλοτικά προγράμματα για το 15% του νομού, που συντάχθηκαν από μελετητικά γραφεία γύρω στο 2000. Όμως αυτοί αναμορφώθηκαν πλήρως εξαιτίας των αλλαγών της δασικής νομοθεσίας, των προδιαγραφών και των νέων υποβάθρων. Κυριολεκτικά λοιπόν φτιάχτηκαν από μηδενική βάση.

Υπήρξε, όπως είναι γνωστό, μεγάλη αμφισβήτηση από πολλούς (ΕΚΧΑ, ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, πολιτικούς κ.α.) για τον αν οι δασικές υπηρεσίες μπορούν να φτιάξουν δασικούς χάρτες ή ακόμη και “αν πρέπει” να ασχοληθούν με τους δασικούς χάρτες.

Το στοίχημα αυτό λοιπόν κερδήθηκε. Κερδήθηκε από την Δασική Υπηρεσία της Καβάλας, θα κερδηθεί όπως φαίνεται και από της Δράμας και των Κυκλάδων που ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μόνοι τους το έργο. Και όχι μόνο επιτεύχθηκε η κατάρτιση των δασικών χαρτών του νομού χωρίς να ξοδευτούν επί πλέον χρήματα από το κράτος, αλλά και πολύ γρηγορότερα. Το χρονικό διάστημα που η υπηρεσία έφτιαξε τους χάρτες του νομού Καβάλας αποδείχτηκε ότι δεν είναι αρκετό για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ούτε για να γίνουν οι αναθέσεις σε ιδιώτες μελετητές (για τους άλλους νομούς). Εάν δε υπολογίσουμε και το διάστημα που θα χρειαστεί από την ανάθεση μέχρι την εκτέλεση του έργου…

Μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων και των κυρώσεων των δασικών χαρτών θα μιλήσουμε και για το αν, πέρα από το γρηγορότερα, έγιναν και καλύτερα. Το πιστεύουμε και θα επανέλθουμε για να το αποδείξουμε.

Και ελπίζω να μην ξανακουστεί το επιχείρημα «γιατί λέμε έγιναν χωρίς κόστος, αφού οι υπάλληλοι πληρωνόταν» επειδή όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες στην υπηρεσία «έτρεχαν» κανονικά. Δηλώσεις, Ενστάσεις, Αγωγές, Δικαστήρια, αποσπάσματα χαρτών, επιφυλακές, περιπολίες, μελέτες για φωτιές κλπ.

Έχοντας περάσει σχεδόν όλη την υπηρεσιακή μου θητεία ασχολούμενος από το 1987 με την χαρτογράφηση, αισθάνομαι την ανάγκη να καταγράψω ένα χρονικό της πορείας των Δασικών Χαρτών του νομού μας. Φαντάζομαι πως τα ανάλογα ισχύουν και για την υπόλοιπη χώρα.

Οι Δασικοί Χάρτες ξεκίνησαν το 1976 με την ψήφιση του Νόμου 248 περί Δασικού Κτηματολογίου. Προσλήφθηκε προσωπικό και ιδρύθηκαν Συνεργεία Κτηματογράφησης στις Επιθεωρήσεις Δασών. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, καταρτίστηκαν 189 προσωρινοί δασικοί κτηματικοί χάρτες σε όλες τις Επιθεωρήσεις Δασών εκ των οποίων οι περισσότεροι στην περιοχή της Αττικής (το 80% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας) οι οποίοι απετέλεσαν πολύτιμο βοήθημα αλλά δεν κυρώθηκαν ποτέ. Τα Συνεργεία δεν εργάστηκαν σε όλους τους νομούς. Στον νομό Καβάλας ολοκλήρωσαν σχεδόν την Θάσο και κάποια κομμάτια του ηπειρωτικού νομού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην τελευταία κοινότητα της Θάσου, μια ωραία μέρα, ο τότε Επιθεωρητής Δασών κάλεσε τα συνεργεία Κτηματογράφησης και εντελώς αυθαίρετα μας ανακοίνωσε ότι σταματάνε οι εργασίες διότι δεν χρειάζεται η Υπηρεσία το έργο μας.

Με το Νόμο 2664/1998 και με τα άρθρα 27 και 28 αυτού, καθιερώθηκε η σύνταξη των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι θα συντάσσονταν από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων που συστήθηκαν το 2000 στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτών των Υπηρεσιών, ήταν δυνατή με απόφαση του Υπουργού, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών. Όπως προαναφέρθηκε 14 δασικοί χάρτες από πιλοτικά προγράμματα για το 15% του νομού, που είχαν συνταχθεί από μελετητικά γραφεία γύρω στο 2000, παραδόθηκαν στην αρχή στο Δασαρχείο και μετά στο Τμήμα για τα περαιτέρω. Να επισημάνω εδώ ότι ο νόμος αυτός προέβλεπε τα στάδια μέχρι την κατάρτιση και την θεώρηση. Δεν αναφερόταν στην ανάρτηση και την κύρωση.

Τότε λοιπόν το προσωπικό των Συνεργείων που είχαν ήδη διαλυθεί, στελέχωσε το νεοσύστατο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων. Και ανέλαβε να ελέγξει και να θεωρήσει τους χάρτες αυτούς. Όμως το 2003 ψηφίστηκε ο Νόμος 3208 που άλλαζε τον ορισμό του δάσους. Ακολούθησε η εγκύκλιος 1099/2004 του Ε. Μπασιάκου, τον Οκτώβρη του 2004. Μετά από προσφυγές της ΠΕΔΔΥ και του ΓΕΩΤΕΕ στις αρχές του 2005 στο ΣτΕ πάγωσαν όλες οι διαδικασίες των δασικών χαρτών. Μέχρι το 2008, που αποσύρθηκε η εγκύκλιος 1099/2004 και έτσι άρχισε πάλι κάτι να κινείται σε σχέση με τους δασικούς χάρτες.

Μετά την ψήφιση του Νόμου 3818/2010 έπαυσε η εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣΤΕ και συνεπώς η αναστολή ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Όμως ο νέος Νόμος αναφερόταν μόνο στην «Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής».

Και φτάνουμε στο Νόμο υπ.αριθ. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών κλπ» με τον οποίον πλέον επιτρέπεται κατάρτιση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Την περίοδο αυτή όσοι συνάδελφοι του Δημοσίου δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν για την επίτευξη του σκοπού αυτού λοιδορούνται από «συναδέλφους» του ιδιωτικού τομέα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Υπάρχει προσωπική πικρία για την επίθεση αυτή και δεν θα επεκταθώ παραπάνω.

Άμεσα αναμορφώνεται ο δασικός χάρτης του Ξεριά Καβάλας ο οποίος αναρτάται στις 11-7-2011 και κυρώνεται την 18-11-2011. Πρόκειται για τον πρώτο κυρωμένο δασικό χάρτη στην ιστορία της χώρας.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 αναρτώνται άλλοι επτά ΔΧ, οι οποίοι κυρώνονται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να αναρτηθεί ο ΔΧ της Καβάλας που αποτελεί και τον χάρτη με την μεγαλύτερη σπουδαιότητα, πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος που ήδη συζητείται στην βουλή. Εξαιτίας καθυστερήσεων του εθνικού τυπογραφείου, δεν προλαβαίνουμε. Ψηφίζεται στις 9 Ιουλίου 2013 ο Νόμος υπ. αρ. 4164/2013 που όμως προβλέπει ότι «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Τι άλλαζε λοιπόν ο περίφημος Νόμος υπ. αρ. 4164/2013; Αφαιρούσε την αρμοδιότητα της κατάρτισης, συμπλήρωσης , διόρθωσης, ανάρτησης κλπ του δασικού χάρτη από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, ακόμη και αν είχαν την διάθεση να τα αναλάβουν όλα. Με το πρόσχημα ότι καθυστερούν και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα τα έκανε όλα γρηγορότερα. Ποιοί φωτεινοί νόες συμβούλευσαν την τότε κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή; Τι φοβόταν αλήθεια;

Μία ημέρα μετά, δηλαδή στις 10 Ιουλίου 2013, αναρτάται ο ΔΧ της Καβάλας και άμεσα το Υπουργείο ζητά το «κατέβασμά» του. Μετά από την σχετική αλληλογραφία και την άρνηση της Δ/νσης Δασών Καβάλας να εκτελέσει την «παράνομη» ουσιαστικά διαταγή, πάντα μέσα στα όρια του υπαλληλικού κώδικα, ψηφίζεται φωτογραφική τροπολογία που ακυρώνει τις αναρτήσεις που έγιναν στο διάστημα αυτό. Και εκτός από τον ΔΧ της Καβάλας «κατεβαίνει» και ο χάρτης της Σύμης.

Μέχρι την 27 Μαΐου 2016 που ψηφίστηκε ο Νόμος 4389/2016 και αφού ήδη άλλαξε η κυβέρνηση, δεν είχε προχωρήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δασικού χάρτη. Ο Νόμος με τις διατάξεις που περιείχε στο Κεφάλαιο Θ´ «ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» επανέφερε την αρμοδιότητα της κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης κλπ του δασικού χάρτη από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων. Και η ύπαρξη βούλησης της πολιτείας να προχωρήσουν πλέον οι δασικοί χάρτες, με τα όποια προβλήματά τους, οδήγησε στην κύρωση των δασικών χαρτών για την μισή περίπου χώρα.

Ίσως κάποιες Διευθύνσεις να αναλάβανε με βαριά καρδιά τις διαδικασίες συμπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης αυτών των δασικών χαρτών ήταν όμως μια αναγκαιότητα.

Ξανάρχισαν λοιπόν οι εργασίες. Το 2016 είχαμε κυρωμένους χάρτες για το 8% του νομού. Τον Ιανουάριο του 2017 αναρτάται το 7% του νομού που περιλαμβάνει πλήρως αναμορφωμένους χάρτες από το υλικό που είχε παραδοθεί από μελετητές το 2000 περίπου. Η μερική κύρωσή τους έχει γίνει ήδη και η ΕΠΕΑ εξετάζει τις αντιρρήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2017 αναρτάται το 43% που το αποτελούν χάρτες που καταρτίστηκαν από μηδενική βάση. Τον Δεκέμβριο του 2017 αναρτάται η Θάσος που αποτελεί το 18% του νομού. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι χάρτες αυτοί προέρχονταν από προσαρμογή των χαρτών του Ν.248/76.

Οι δύο προαναφερθείσες αναρτήσεις λήγουν την 31 Ιουλίου 2017.

Η τελευταία ανάρτηση αφορά το υπόλοιπο 24% του Νομού Καβάλας. Και έτσι ολόκληρος ο νομός αποκτά πλέον δασικούς χάρτες.

Διαβάζοντας λοιπόν καθένας την ιστορία αυτή ελπίζω πως θα καταλάβει τι φταίει για το ότι η Ελλάδα δεν έχει δασικούς χάρτες και κατά συνέπεια δασολόγιο, παρότι το επιτάσσει το Σύνταγμα από το 1975.

Διαμαντής Σταγγίδης
ένας Δασολόγος

ΥΓ. Τώρα αν εκμυστηρευτώ πως όλο αυτό το διάστημα τρέμω στην ιδέα μην πέσει η κυβέρνηση και βάλουν και πάλι στον πάγο τους χάρτες μας θα θεωρηθώ φιλοσυριζαίος;


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.06.2018

 


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

6 replies

 1. Αγαπητέ συνάδελφε
  Διάβασα με προσοχή το άρθρο σου ( περισσότερες από μία φορές) αναζητώντας τον σκοπό του και αυτό γιατί σε μία δεύτερη ανάρτηση σου αναφέρεις ότι δεν έγινε για να δείξεις το πόσο παραγωγικό και επιστημονικά καταρτισμένο είναι το τμήμα αυτό της Δ/νσης Δασών Καβάλας.
  Κατ αρχάς και κατ αρχήν , συγχαρητήρια που παραδώσατε ένα σημαντικό έργο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (την ποιότητά του δεν μπορώ να την κρίνω εύχομαι από καρδιάς να είναι τέλειο).
  Να καταθέσω λοιπόν μερικές απλές , ίσως και απλοϊκές ερωτήσεις και σκέψεις.
  1) Όλες οι δ/νσεις δασών που είναι επιφορτισμένες με ίδιο έργο , έχουν την ίδια ικανότητα με εσάς ; Εάν ναι, εντάξει , σε λίγο θα δούμε και το αντίστοιχο έργο τους. Εάν όχι τι θα γίνει , θα πάτε εσείς να το κάνετε;
  Γιατί ο ΕΚΧΑ δεν γνωρίζει την παραγωγική ικανότητα του κάθε ενός.
  Το δε αφήγημα περί σκοτεινών δυνάμεων που δεν αφήνουν την δασική υπηρεσία να τελειώσει την δουλειά είναι λίγο ξεφτισμένο (και το κόβω εδώ).

  2) Έρχομαι όμως στο δια ταύτα . Είναι Δεοντολογικά Ορθό η υπηρεσία να παράξει αυτούς τους χάρτες?Πόσο ορθό είναι η ίδια υπηρεσία να Παράγει να Εγκρίνει να υπερασπίζεται την ορθότητα των χαρτών της σε Αντιρρήσεις και στην συνέχεια να παράγει και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ταπεινή μου γνώμη , εδώ υπάρχει σοβαρό έλλειμα.( Τουλάχιστον την έγκριση δώστε την σε ανεξάρτητο φορέα εάν θέλετε εσείς να τους παράγετε,…. εδώ όμως το παράλογο πλέον είναι ορατό)
  3) Αυτή η διαρκής αντιπαράθεση με την αγορά (στην συγκεκριμένη περίπτωση, μελετητικά γραφεία ) καθιστά την υπηρεσία απαρχαιωμένη και σχεδόν γραφική.
  Δηλαδή οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων θα κάνουν αναδασώσεις με το δικό τους προσωπικό. Τα Τμήματα Δασοτεχνικών θα κάνουν τα έργα τους με τους δικούς τους μαστόρους και μηχανήματα. Δεν είναι πλέον πολύ ξεπερασμένο?
  4) Αυτή η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει τα μελετητικά γραφεία και μάλιστα με κόστος δικό τους , γιατί κανένα δημόσιο δεν τους έκανε δωρεάν σεμινάρια σε AUTOCAD και GIS, δεν πρέπει να αποδώσει; Στο κάτω κάτω το δικό τους βιογραφικό έχει ανάγκη εμπλουτισμού, μιας και κανένας δεν θα μείνει εδώ για δουλειά.
  5) Αυτή η άποψη ,ότι κάνει το δημόσιο είναι και οικονομικό καταντά ιδεοληπτικό. Το ακριβότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο είναι ο χρόνος , εσύ ο ίδιος αναφέρεις στο άρθρο σου ότι αυτή η ιστορία ξεκινά από το 1976 και μέχρι σήμερα τίποτα. Δεν θα καθίσω να κοστολογήσω όλα αυτά τα χρόνια τα Συνεργεία Κτηματογράφησης στις Επιθεωρήσεις Δασών τι χρήματα κατανάλωσαν, αν και κανονικά σε μία δημοκρατία πρέπει να ρωτάμε τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, γιατί μόνο φαρμάκια θα πίναμε .
  6) Σε ότι αφορά το κόστος :στις αναθέσεις μελετών δημοσίου και στα δημόσια έργα η αμοιβή δεν μπορεί να είναι κρυφή, μέχρι και το τελευταίο ευρώ είναι δηλωμένο εισόδημα και αυτό φορολογείται. Ένα απλό παράδειγμα εάν εγώ θέλω να πάω στο σπίτι μου 1000 ευρώ (όπως παίρνει ο τελευταίος δημ. Υπάλληλος) θα πρέπει να βγάλω 3000 ευρώ καθαρά (65% φορος και ασφάλεια, πράγμα απίθανο πλέον).Προς τι λοιπόν τόσο μένος?

  Κάντε λοιπόν μια υπηρεσία σύγχρονη η οποία θα σχεδιάζει θα αναθέτει και θα παραλαμβάνει έργα και μελέτες κρατήστε για τον εαυτό σας το κομμάτι το στρατηγικό .

  Με όλη την εκτίμηση στο έργο σου ( επιστημονικό και καλλιτεχνικό)

  Γιώργος Λογοθέτης

  ΥΓ Εγώ ανήκω στην άλλη τάξη που πίνει το αίμα του Ελληνικού Λαού, στους εργολάβους

 2. Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να τονίσει το πόσο καλή είναι η υπηρεσία της Καβάλας. Το ότι ο Ξεριάς προηγήθηκε ήταν θέμα τύχης. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι και ο Άρης στην Ηλεία και ο Παναγιώτης στην Μεσσηνία μπορούσαν να ολοκληρώσουν την δουλειά αυτή. Προτίμησαν οι υπεύθυνοι όμως να την αναθέσουν σε μελετητικά γραφεία χωρίς να τους ρωτήσουν καν……

 3. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑΣ

  ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΑΠΟ ΤΟ 1976-2018 ΔΗΛ. ΜΕΤΑ ΑΠΌ …42 ΧΡΟΝΙΑ… ΚΑΙ ΜΕ “ΜΗΔΕΝΙΚΟ” ΚΟΣΤΟΣ. ΜΠΡΑΒΟ –ΜΠΡΑΒΟ!!!
  ΜΟΝΟ 42 ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ ΧΛΙΔΗΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΔΗΛΑΔΗ.

  ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011… ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!! ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ; ΑΜ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ. ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΩΣΗ. ΑΥΤΗ ΣΤΑ ΔΟΛΙΑΝΑ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΙΑ ΑΚΌΜΑ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2000 ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΙ.
  ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ ’11 ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΝΕ Ή ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ…

  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ.
  ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΞΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΧΑΡΤΗ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 42 ΧΡΟΝΑΚΙΑ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΟ 42 ΧΡΟΝΙΑ;
  ΕΜΕΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΜΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΒΓΑΛΕ ! ! !
  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΟΣΟΙ ΤΟΡΠΙΛΙΖΑΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ «ΨΙΛΟΚΟΚΚΟ» ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑΣ; ΟΧΙ ΔΑ.

  • Στα Λεχαινά η κύρωση του δασικού χάρτη έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 511Δ’)και όχι πριν το 2000, στον Ξεριά Καβάλας στις 18 Νοεμβρίου 2011(ΦΕΚ 493Δ’) . Συνεπώς οι κραυγές περί μπουρδολογίας, εσάς εκθέτουν και το μόνο που δείχνουν είναι πως δεν είστε ικανός να κάνετε με ευπρέπεια ένα στοιχειώδη διάλογο. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ.

   • Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα:
    Υποτίθεται ότι είμαστε θετικοί επιστήμονες, δόκτορες και μη. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στο πότε εκπονήθηκε, αναρτήθηκε ή κυρώθηκε (και ακυρώθηκε) ένας δασικός χάρτης, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Γιατί, τότε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ!
    Πάντα έλεγα στους μαθητές μου ότι οι θετικές επιστήμες είναι εύκολες, ευκολότερες από τις θεωρητικές, γιατί εδώ μπορούμε να ξέρουμε αν η προτεινόμενη λύση ενός οποιουδήποτε προβλήματος είναι, ή όχι, σωστή. Η προσωπική γνώμη δεν “παίζει” σε ένα πρόβλημα μαθηματικό, μια εξίσωση έχει μία ή περισσότερες λύσεις αλλά δεν έχει ούτε μισή λύση περισσότερη από τον βαθμό της. Στην Δασολογία αυτά ισχύουν; Γιατί αν το ΦΕΚ που κυρώνει τα Λεχαινά έχει διαφορετική ημερομηνία για διαφορετικούς θετικούς επιστήμονες, έχουμε ξεπεράσει τα όρια της παράνοιας.
    Η απάντηση ίσως είναι άλλη: Πως ό,τι ισχύει για ένα “προκείμενο” διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο θετικός επιστήμονας είναι, ή όχι, δημόσιος υπάλληλος! Δόκτορας ή μη! Γιατί, στην περίπτωση που είναι δημόσιος υπάλληλος, ο θετικός επιστήμονας είναι πρώτιστα κάτι άλλο, συνδικαλιστής, οπαδός της μιας ή της άλλης πολιτικοοικονομικής θεωρίας, ενός ή του άλλου κόμματος, γαύρος ή βάζελος, κλπ. και μετά θετικός επιστήμονας. Έτσι καταφέραμε να μην μπορούμε να μετρήσουμε αν τα χρέη μας ως κράτος είναι στα όρια της ασφάλειας, και χρεοκοπήσαμε, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι για να κάνουν τους υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος ή του πολιτικού συμφέροντος αυτών που τους διόρισαν, αν οι δημοσιογράφοι είναι για να γράφουν για τα συμβαίνοντα στον Δήμο-Λαό ή για να γράφουν τον Δήμο-Λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, αν οι Βουλευτές είναι για να βουλεύονται ή για να βούλονται όλο και περισσότερα, αν οι χειρουργοί είναι χειρουργοί ή χειρούργοι! Δόκτορες ή μη.
    Αυτή η παρανοϊκή οπτική γωνία έχει προβολές και αλλού. Λέω τώρα, γιατί οι Άγγλοι έχουν τον όρο Υπηρέτης του Δημοσίου (Public Servant) και εμείς είμαστε Δημόσιοι υπάλληλοι; Διότι το πρώτο καθρεφτίζει τον ρόλο τους ως Υπηρέτες του Δημοσίου, το δικό μας τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ μας. Αδιαφορούμε για το κοινωνικό μας έργο, η προσοχή μας στο ποιος είναι υπό τον άλλον και ποιος υπέρ τον άλλον (και όχι υπό και υπέρ τού άλλου, που δίδασκε ένας Σύμβουλος- επιμορφωτής φιλολόγων, δόκτωρ και αυτός, τρομάρα του). Και, δεύτερη απορία, γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν στην ταμπέλα τους την ιεραρχική τους ονομασία στην πυραμίδα του δημοσίου μηχανισμού και όχι τι υπηρεσίες προσφέρουν στους πολίτες; Βλέπεις Λιμεναρχείο, Υπολιμεναρχείο, Λιμενικός Σταθμός Α’, Λιμενικός Σταθμός Β’, για να μην επικεντρωθούμε στα της Δασικής Υπηρεσίας, και καταλαβαίνεις πως ο σκοπός δεν είναι ο πολίτης να εξυπηρετηθεί, ο σκοπός είναι ο πολίτης να τρομάξει, μπαίνοντας να βγάλει σεβαστικά το καπέλο του, και ας πληρώνει αυτός και για τον μισθό του υπάλληλου και για την Πινακίδα!
    Επιμύθιο: Όταν τα βρείτε μεταξύ σας και συμφωνήσετε τι ημερομηνία έχει κάθε ΦΕΚ, δόκτορες και μη, παρακαλώ καλέστε με να μου το πείτε, για να ξέρω και γω ποιον να ψηφίσω στις επερχόμενες συνδικαλιστικές, κοινοτικές, δημοτικές, εθνικές, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες και διαπλανητικές εκλογές.
    Μήπως η με κάθε επιμέλεια αποκρυπτόμενη “λεπτομέρεια” πως οι αρχαίοι Έλληνες στη Δημοκρατία τους αναδείκνυαν το 99,87% των Αρχόντων τους δημοσίων υπηρετών ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ, γιατί τις εκλογές τις θεωρούσαν ίδιον των Αριστοκρατικών πολιτευμάτων, είναι η Τελική Λύση; Μια φορά στη ζωή σου, και για ένα χρόνο, δεν προλαβαίνεις να γίνεις “υπάλληλος”, είσαι άρχοντας, όποιος κι αν είναι ο ρόλος σου.
    Μήπως το ότι δεν διδάσκεται πουθενά το ότι Αθηνά Παλλάδα σημαίνει Αθηνά η Προστάτιδα της Κλήρωσης δεν είναι και τόσο αθώο; Αν όλοι μας, δόκτορες και μη, κάναμε κάποια άλλη εργασία για να κερδίσουμε τα προς το ζην και οριζόμαστε με κλήρωση, μια φορά σε όλη τη ζωή μας, να υπηρετήσουμε τον Δήμο, μήπως, λέω, μήπως οι Δασικοί Χάρτες θα ήταν αναρτημένοι και κυρωμένοι πολλές δεκαετίες πριν;

    Ευχαριστώ

 4. “Φίλε” κ. Διαμαντή

  Δεν συναντηθήκαμε ποτέ, γι’ αυτό τα εισαγωγικά στο “φίλε”. Αλλά, φίλο σε νιώθω.

  Από το κείμενό σου φαίνεται καθαρά το διαρκές σκάνδαλο των “πολιτικών” γης, που μαζί με όλα τα άλλα σκάνδαλα χρεοκόπησαν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
  Ναι, θα σε πουν Συριζαίο! “Συριζαίοι” είμαστε όλοι όσοι δεν δεχτήκαμε να μπούμε στον παραλογισμό του σκοπού που βάραγαν οι κυβερνητικοί βιολιτζήδες, ώστε, και εμείς, να πάρουμε κατιτίς για να δικαιολογήσουμε, ως συνυπεύθυνοι, την χωρίς όρια ρεμούλα των άλλων. Συριζαίοι, ανεξάρτητα αν έχουμε ή όχι ψηφίσει/υποστηρίξει τους νυν κυβερνώντες.
  Ώστε έτσι, ε; ειδικός νόμος για να κατεβάσετε τους χάρτες σας! Εν μέσω της κρίσης! Χάρτες που είχαν κοστίσει κόπο δικό σας και έξοδα για τον πολίτη! Αυτό το σκανδαλάκι δεν το είχαμε αντιληφθεί, παρά την βοήθεια των ΜΜΕ να φωτίσουν κάθε λεπτομέρεια των σκανδάλων εκείνων που, έχοντας καταστρέψει τη χώρα, ήθελαν να τη …σώσουν! 🙁 Δικαίως, γιατί αν οι δικοί σας χάρτες έμεναν επάνω, θα ήταν διαρκής πρόκληση προς όλο το σύστημα της Διαπλοκής. Θα ήταν μια τεράστια βγαλμένη γλώσσα κοροϊδευτική στις πολιτικές τους.
  Μία μόνο γλωσσική ένσταση: Χωρίς να είναι κατοχυρωμένο από κάποια γραμματική ή λεξικό, και χωρίς να είμαι φιλόλογος, έχω την εντύπωση πως ο Παρατατικός “πληρωνόταν” πάει να επικρατήσει για τον Ενικό αριθμό. Ίσως πρέπει να βοηθήσουμε την καθιέρωσή του, με το “πληρώνονταν” για τον Πληθυντικό. Ξέρω, θυμίζω εκείνο το παλιό ρητό, “τα σπίτια μας καμμένα και εγώ τραγουδώ”, αλλά είπα να συμβάλω και εγώ στην καθιέρωση του νέου Παρατατικού.

  Να είσαι καλά, άγνωστέ μου φίλε!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: