Διαγωνισμός για τις εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 35.340,00 €, προκηρύσσει η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής και θα διεξαχθεί στις 24/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας (Χ. Φλωράκη Τέρμα, ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας που θα χορηγείται μέχρι την 23/07/2018.

Απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 570,00 €.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: