Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών

ylotomia

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανατίθεται, για το έτος 2019, στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας (Διευθύνσεις Δασών Νομών άνευ Δασαρχείων, Δασαρχεία), η απευθείας εκμετάλλευση των συστάδων των δημοσίων δασών, των οποίων η διαχείριση έχει επιλεγεί από τις Διευθύνσεις Δασών των Νομών να γίνει:

  1. Είτε με απευθείας εκμετάλλευση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. Είτε με παραχώρηση στους Δασικούς Συνεταιρισμούς και, είτε δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αυτούς, είτε εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αλλά για κάποιους λόγους δεν εκμεταλλεύτηκαν τις συστάδες.

Όπως αναφέρει η υ.α., η κάλυψη της δαπάνης διαχείρισης των συστάδων του Δημοσίου με απευθείας εκμετάλλευση θα γίνεται όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 168587/1389/07.98.2018 (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ4653Π8-Ω4Γ) Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: