Τι ισχύει στην εμπορία των φοινικοειδών καλλωπιστικών φυτών

Για την αντιμετώπιση του σημαντικότερου εχθρού των φοινικοειδών, του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών) τροποποιείται ο Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας Palmae (Φοινικοειδή) ως προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το πολλαπλασιαστικό υλικό της οικογένειας Palmae το οποίο ανήκει στα γένη και είδη που αναφέρονται παρακάτω και έχει διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να έχει καλλιεργηθεί για ολόκληρη τη ζωή του σε περιοχή όπου έχει βεβαιωθεί, από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ότι είναι απαλλαγμένη από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

β) να έχει καλλιεργηθεί κατά τα δύο έτη πριν από τη διάθεσή του στην αγορά σε χώρο εντός της Ένωσης με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ή σε χώρο εντός της Ένωσης, στον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες σε σχέση με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο οπτικών επιθεωρήσεων οι οποίες να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή του εν λόγω υλικού από τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Είδη της οικογένειας Palmae για τα οποία ισχύουν οι παραπάνω απαιτήσεις:

— Areca catechu L.
— Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman — Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
— Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.
— Borassus flabellifer L.
— Brahea armata S. Watson
— Brahea edulis H.Wendl.
— Butia capitata (Mart.) Becc.
— Calamus merrillii Becc.
— Caryota maxima Blume
— Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
— Chamaerops humilis L.
— Cocos nucifera L.
— Corypha utan Lam.
— Copernicia Mart.
— Elaeis guineensis Jacq.
— Howea forsteriana Becc.
— Jubaea chilensis (Molina) Baill.
— Livistona australis C. Martius
— Livistona decora (W. Bull) Dowe
— Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
— Metroxylon sagu Rottb.
— Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook
— Phoenix canariensis Chabaud
— Phoenix dactylifera L.
— Phoenix reclinata Jacq.
— Phoenix roebelenii O’Brien
— Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
— Phoenix theophrasti Greuter
— Pritchardia Seem. & H.Wendl.
— Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier
— Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.
— Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. — Washingtonia H. Wendl

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 1863/107575/01.08.2018 (Β´ 3298) Τροποποίηση της 436691/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργί- ας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/94/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’16/16.1.1995), σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής (ΕΕ L 81, 23.3.2018, σ. 10).


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: