Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στο Δασικό Χάρτη Π.Ε. Πέλλας

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ), ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ»

Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, ανακοινώνεται ότι με την 14870/13-8-2018 (ΑΔΑ: Ψ787ΟΡ1Υ-ΝΞΨ) ταυτάριθμη απόφασή μας, τροποποιήθηκε η 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) απόφαση με την οποία αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx ) ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (82 συνολικά) των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄) όπως ισχύει, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου  κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις, αποκλειστικά και μόνο στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, ξεκινά την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού».

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων αφορούν μόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. Α της 153394/919/12-4-2017 (Φ.Ε.Κ. 1366/Β) Υπουργικής Απόφασης και μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην παραπάνω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ  και στη Διεύθυνση Δασών Πέλλας.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης η αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος  έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος ΄Εδεσσας και η ΠΕ Πέλλας, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Έδεσσας
Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου
Τηλ: 2313309764 και
Γραφείο 521, 5ος όροφος,
Τηλ.: 238102760 & 2381022951
Δ/νση Δασών Πέλλας, Διοικητήριο Έδεσσας, 582 00 ΄Εδεσσα.
Fax: 2381029954

 Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας
Δασαρχείο Αριδαίας
Λεωφ. Ξενιτίδη 18/Ερμού 50
584 00 Αριδαία
Τηλ.: 2384021242 & 2384024897
Fax: 2384022626

τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ. καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δασολόγος με Α΄βαθμό

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 14870/13-8-2018 (ΑΔΑ: Ψ787ΟΡ1Υ-ΝΞΨ) απόφαση “Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτοκ 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( 82 συνολικά) των Δήμων Αλμωπίας,Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.”
Αριθ. 3290/26-2-2018 (ΨΨ3ΥΟΡ1Υ-7Ρ4) απόφαση “Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτοκ 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (82 συνολικά) των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.
Αριθ. 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) Απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ( 82 συνολικά ) των Δήμων Αλμωπίας ,Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com 16.08.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: